| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/111/2015 Rady Miejskiej w Wyrzysku

z dnia 27 listopada 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849; z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283, poz. 1777), Rada miejska w Wyrzysku uchwala co następuje:

§ 1. W § 1 pkt 1 uchwały Nr XII/99/2015 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 października 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości dodaje się w wyliczeniu lit. d) w brzmieniu: "niezbudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. poz. 1777) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3 od 1 m2 powierzchni".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wyrzysku oraz w sołectwach.


Uzasadnienie

do uchwały Nr XIII/111/2015 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 listopada 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Dnia 3 listopada 2015 r. opublikowana została ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. poz. 1777), która wprowadziła również zmianę w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych poprzez, wprowadzenie dodatkowej stawki za grunt.

Stawka ta dotyczy gruntu niezabudowanego i położonego na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy.

Wówczas grunt zostaje obciążony stawką 3 zł od 1 m2 powierzchni pod warunkiem, że teren ten objęty jest obszarem rewitalizacji .

Pismem Nr WA-0173/I/8/2015 z dnia 6 listopada 2015 r. Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu poinformowała, iż powyższe przepisy powinny zostać uwzględnione przy podejmowaniu uchwał w sprawie podatku od nieruchomości na 2016 rok tj. przy określaniu wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz przy określaniu wzorów formularzy - informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych składanych przez osoby fizyczne oraz deklaracji na podatek od nieruchomości składanych przez osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

W przypadku podjęcia ww. uchwał przed dniem publikacji ustawy o rewitalizacji - należy dokonać odpowiednich zmian w tych uchwałach.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marta Kwiatkowska-Cylke

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »