| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/112/2015 Rady Miejskiej w Wyrzysku

z dnia 27 listopada 2015r.

w sprawie wzoru formularzy do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 849; z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz.1045, poz. 1283, poz. 1777), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1381, z 2014 r. poz. 40 i z 2015 r. poz. 1045) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 465, z 2015 r. poz. 1045) Rada Miejska w Wyrzysku uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wzór:

1) deklaracji na podatek od nieruchomości składanej przez osoby prawne DN-1, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych składanego przez osoby fizyczne IN -1, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

3) załączników do deklaracji na podatek od nieruchomości i formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych :

a) ZN - 1/A stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,

b) ZN - 1/B stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wzór:

1) deklaracji na podatek rolny składanej przez osoby prawne DR-1, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

2) formularza informacji o gruntach składanej przez osoby fizyczne IR, stanowiących załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

3) załączników do deklaracji na podatek rolny i formularza informacji o gruntach :

a) ZR - 1/A stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej uchwały,

b) ZR - 1/B stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się wzór:

1) deklaracji na podatek leśny składanej przez osoby prawne DL-1, stanowiący załącznik nr 9 do niniejszej uchwały;

2) formularza informacji o lasach składanej przez osoby fizyczne IL-1, stanowiących załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

3) załączników do deklaracji na podatek leśny i formularza informacji o lasach :

a) ZL - 1/A stanowiący załącznik nr 11 do niniejszej uchwały,

b) ZL - 1/B stanowiący załącznik nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 5. Traci moc uchwała Nr III/23/02 Rady Miejskiej W Wyrzysku z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie wzoru formularzy do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wyrzysku oraz sołectwach.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/112/2015
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 27 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

DN-1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/112/2015
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 27 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf

IN-1


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/112/2015
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 27 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf

ZN-1A


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/112/2015
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 27 listopada 2015 r.
Zalacznik4.pdf

ZN-1B


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/112/2015
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 27 listopada 2015 r.
Zalacznik5.pdf

DR-1


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/112/2015
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 27 listopada 2015 r.
Zalacznik6.pdf

IR-1


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/112/2015
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 27 listopada 2015 r.
Zalacznik7.pdf

ZR-1A


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII/112/2015
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 27 listopada 2015 r.
Zalacznik8.pdf

ZR-1B


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIII/112/2015
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 27 listopada 2015 r.
Zalacznik9.pdf

DL-1


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIII/112/2015
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 27 listopada 2015 r.
Zalacznik10.pdf

IL-1


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XIII/112/2015
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 27 listopada 2015 r.
Zalacznik11.pdf

ZL-1A


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XIII/112/2015
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 27 listopada 2015 r.
Zalacznik12.pdf

ZL-1B


Uzasadnienie

do uchwały Nr XIII/112/2015 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 listopada 2015 r.w sprawie wzoru formularzy do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 1045) wprowadziła zmiany w:

1) ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, dotyczące opodatkowania gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych;

2) ustawie o podatku rolnym, gdzie wprowadzone zostały nowe przeliczniki dla gruntów pod zabudową i gruntów pod rowami;

3) ustawie o podatku rolnym, gdzie wyeliminowana została 50% zniżka stawki podatku dla lasów ochronnych.

Natomiast ustawa z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz.U. poz. 1777) wprowadziła w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych nową stawkę podatku dla gruntu niezabudowanego. Stawka ta dotyczy gruntu niezabudowanego i położonego na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy. Grunt zostaje obciążony stawką 3 zł od 1 m2 powierzchni pod warunkiem, że ten teren objęty jest obszarem rewitalizacji .

Wobec powyższego należy określić nowe wzory formularzy do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, tym samym podjecie uchwały jest celowe i uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Igor Klimkowski

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »