| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/92/15 Rady Gminy Lądek

z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnego do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym( Dz.U. z 2013r. poz. 1381 z późn. zm.) art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2013r. poz. 465 z późn. zm.) Rada Gminy Lądek uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące wzory formularzy dla podatku od nieruchomości:

1. Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych ( załącznik Nr 1) Deklaracja na podatek od nieruchomości ( załącznik Nr 2 )

§ 2. Określa się następujące wzory formularzy dla podatku rolnego:

1. Informacja o gruntach ( załącznik Nr 3) Deklaracja na podatek rolny (załącznik Nr 4 )

§ 3. Określa się następujące wzory formularzy dla podatku leśnego:

1. Informacja o lasach ( załącznik Nr 5) Deklaracja na podatek leśny ( załącznik Nr 6)

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lądek.

§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XVII/66/11 Rady Gminy Lądek z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnego do wymiaru i poboru podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego ( Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2011 r. Nr 351 poz. 6160).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2016 roku.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/92/15
Rady Gminy Lądek
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Lądek z dnia 26 listopada 2015 r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/92/15
Rady Gminy Lądek
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Lądek z dnia 26 listopada 2015 r.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/92/15
Rady Gminy Lądek
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy Lądek z dnia 26 listopada 2015 r.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/92/15
Rady Gminy Lądek
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy Lądek z dnia 26 listopada 2015 r.


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/92/15
Rady Gminy Lądek
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Gminy Lądek z dnia 26 listopada 2015 r.


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/92/15
Rady Gminy Lądek
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Gminy Lądek z dnia 26 listopada 2015 r.


Uzasadnienie

do uchwały Nr XV/92/15 Rady Gminy Lądek

z dnia 26 listopada 2015 r.

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z późn. zm.), ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z 2014 r. poz.40 oraz z 2015 r. poz. 1045) i ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 465) Rada Gminy, w drodze uchwały, określa wzory deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących na terenie gminy Lądek.

Obowiązujące wzory deklaracji i informacji podatkowych ustalone zostały uchwałą Rady Gminy Lądek Nr XVII/66/11 z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnego do wymiaru i poboru podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego.

Uchwalenie nowych wzorów deklaracji i informacji podatkowych wynika z konieczności ujednolicenia uchwały oraz dostosowania ich do obowiązujących przepisów prawa z zakresu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Poniewierka Kancelaria Radcy Prawnego

Kancelaria Radców Prawnych i Mediatorów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »