| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/72/15 Rady Gminy Kiszkowo

z dnia 16 listopada 2015r.

zmieniająca uchwałę nr II/10/14 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje: W uchwale nr II/10/14 z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 zmienionej: Zarządzeniem Nr 7/2015 Wójta Gminy Kiszkowo z dnia 23 stycznia 2015 r. Uchwałą Nr IV/26/15 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 23 lutego 2015 r. Uchwałą Nr V/27/15 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 16 marca 2015 r. Zarządzeniem Nr 13/2015 Wójta Gminy Kiszkowo z dnia 31 marca 2015 r. Zarządzeniem Nr 17/2015 Wójta Gminy Kiszkowo z dnia 29 kwietnia 2015 r. Uchwałą Nr VII/44/15 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 5 maja 2015 r. Zarządzeniem Nr 22/2015 Wójta Gminy Kiszkowo z dnia 22 maja 2015 r. Uchwałą Nr VIII/46/15 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 15 czerwca 2015 r. Uchwałą Nr IX/54/15 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 30 czerwca 2015 r. Zarządzeniem Nr 32/2015 Wójta Gminy Kiszkowo z dnia 31 lipca 2015 r. Zarządzeniem Nr 36/2015 Wójta Gminy Kiszkowo z dnia 31 sierpnia 2015 r. Uchwałą Nr X/58/15 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 29 września 2015 r. Zarządzeniem Nr 44/2015 Wójta Gminy Kiszkowo z dnia 20 października 2015 r. wprowadza się zmiany:

§ 1. otrzymuje brzmienie:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu na 2015 r. o kwotę 14.764,97 zł i ustala w wysokości 18.190.098,85 zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 17.495.197,85 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 694.901,00 zł (załącznik Nr 1)

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.718.323,85 zł (załącznik Nr 2)

2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 139.500,00 zł

§ 2. otrzymuje brzmienie:

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu na 2015 r. o kwotę 14.764,97 zł i ustala w wysokości 19.071.986,85 zł z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 14.223.932,30 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 4.848.054,55 zł (załącznik Nr 3)

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.718.323,85 zł (załącznik Nr 4)

§ 12. pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

§ 3. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw. (załącznik Nr 5)

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady


inż. Kazimierz Barańczak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/72/15
Rady Gminy Kiszkowo
z dnia 16 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/72/15
Rady Gminy Kiszkowo
z dnia 16 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/72/15
Rady Gminy Kiszkowo
z dnia 16 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/72/15
Rady Gminy Kiszkowo
z dnia 16 listopada 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/72/15
Rady Gminy Kiszkowo
z dnia 16 listopada 2015 r.
Zalacznik5.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Euro-Tax.pl Zwrot Podatku S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »