| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/63 /2015 Rady Gminy Chocz

z dnia 27 listopada 2015r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2015 roku, poz. 1515) oraz art. 15 i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. 2014, poz. 849 z późn. zm.) Rada Miejska Gminy Chocz uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się dzienne stawki opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych, nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach w wysokości:

1) przy sprzedaży ze straganu, samochodu, platformy, przyczepy na wyznaczonym stanowisku:

a) od produktów rolnych, ogrodniczych, zwierzęcych oraz zwierząt - 6,00 zł

b) od pozostałych - 20,00 zł.

§ 2. Wysokość opłaty targowej nie może przekroczyć dziennie 728,64 zł.

§ 3. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż. Poboru opłaty targowej dokonuje się w dniu, w którym dokonywana jest sprzedaż.

1) Inkaso opłaty targowej powierza się Zakładowi Wodno-Kanalizacyjnemu Sp. z o.o.w Choczu.

2) Za powyższe czynności Zakład Wodno-Kanalizacyjny Sp. z o.o. w Choczu otrzyma 40% zainkasowanej kwoty.

3) Zainkasowana miesięcznie kwota podlega wpłaceniu na rachunek Urzędu Miejskiego Gminy Chocz do dnia 5-go każdego następnego miesiąca.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Chocz.

§ 5. Traci moc uchwała Rady Gminy Chocz Nr XI/60/2011 z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady


mgr Jan Woldański

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marek Opiela

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »