| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/90/15 Rady Gminy Lądek

z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych na 2016 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8 i art.40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia.2015 r w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 roku (M.P. z 2015 r., poz.735) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 października 2015 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 roku (M.P.z 2015 r. poz.1029 ) Rada Gminy Lądek uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się stawki podatku od środków transportowych, które wynoszą rocznie:

1. Od samochodów ciężarowych w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton :

1) Wyposażonych w katalizator, jeżeli wiek środka transportowego na dzień 1 styczniadanego roku podatkowego jest krótszy niż 10 lat od dnia pierwszej rejestracji ujawnionej w dowodzie rejestracyjnym pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie564,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie939,00 zł

c) powyżej 9 ton, a mniej niż 12 ton1127,00 zł

2) Nie wyposażonych w katalizator, jeżeli wiek środka transportowego na dzień 1 styczniadanego roku podatkowego jest krótszy niż 10 lat od dnia pierwszej rejestracji ujawnionej w dowodzie rejestracyjnym pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie630,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie1050,00 zł

c) powyżej 9 ton, a mniej niż 12 ton1260,00 zł

3) Wyposażonych w katalizator, jeżeli wiek środka transportowego na dzień 1 styczniadanego roku podatkowego jest równy lub dłuższy niż 10 lat od dnia pierwszej rejestracji ujawnionej w dowodzie rejestracyjnym pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie564,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie939,00 zł

c) powyżej 9 ton, a mniej niż 12 ton1127,00 zł

4) nie wyposażonych w katalizator, jeżeli wiek środka transportowego na dzień 1 styczniadanego roku podatkowego jest równy lub dłuższy niż 10 lat od dnia pierwszej rejestracji ujawnionej w dowodzie rejestracyjnym pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony630,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1050,00 zł

c) powyżej 9 ton, a mniej niż 12 ton1260,00 zł

2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi i rodzaju zawieszenia:

1) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:

a) dwie osie

- od 12 ton do mniej niż13 ton1171,00 zł

- od 13 do mniej niż 14 ton1193,00 zł

- od 14 ton do mniej niż 15 ton 1216,00 zł

- od 15 ton1238,00 zł

b) trzy osie

- od 12 ton do mniej niż 17 ton 1282,00 zł

- od 17 do mniej niż 19 ton1316,00 zł

- od 19 ton do mniej niż 21 ton 1348,00 zł

- od 21 ton do mniej niż 23 ton 1415,00 zł

- od 23 ton do mniej niż 25 ton 1460,00 zł-od 25 ton1502,00 zł

c) cztery osie i więcej

- od 12 ton do mniej niż 25 ton 1547,00 zł

- od 25 ton do mniej niż 27 ton 1592,00 zł

- od 27 ton do mniej niż 29 ton 1636,00 zł

- od 29 ton do mniej niż 31 ton 1828,00 zł

- od 31 ton1828,00 zł

2) Z innymi systemami zawieszeń osi jezdnej

a) dwie osie

- od 12 ton do mniej niż 13 ton 1193,00 zł

- od 13 ton do mniej niż 14 ton 1216,00 zł

- od 14 ton do mniej niż 15 ton 1229,00 zł

- od 15 ton1384,00 zł

b) trzy osie

- od 12 ton do mniej niż 17 ton1305,00 zł

- od 17 ton do mniej niż 19 ton 1359,00 zł

- od 19 ton do mniej niż 21 ton 1392,00 zł

- od 21 ton do mniej niż 23 ton 1415,00 zł

- od 23 ton do mniej niż 25 ton 1743,00 zł

- od 25 ton1743,00 zł

c) cztery osie i więcej

- od 12 ton do mniej niż 25 to 1659,00 zł

- od 25 ton do mniej niż 27 ton 1769,00 zł

- od 27 ton do mniej niż 29 ton 1879,00 zł

- od 29 ton do mniej niż 31 ton 2711,00 zł

- od 31 ton2711,00 zł

3. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton

1) Wyposażonych w katalizator, jeżeli wiek środka transportowego na dzień 1 styczniadanego roku podatkowego jest krótszy niż 10 lat od dnia pierwszej rejestracji ujawnionej w dowodzie rejestracyjnym pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie564,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie752,00 zł

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton939,00 zł

2) Nie wyposażonych w katalizator, jeżeli wiek środka transportowego na dzień 1 styczniadanego roku podatkowego jest krótszy niż 10 lat od dnia pierwszej rejestracji ujawnionej w dowodzie rejestracyjnym pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie630,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie840,00 zł

c) powyżej 9 ton, a mniej niż 12 ton1050,00 zł

3) Wyposażonych w katalizator, jeżeli wiek środka transportowego na dzień 1 styczniadanego roku podatkowego jest równy lub dłuższy niż 10 lat od dnia pierwszej rejestracji ujawnionej w dowodzie rejestracyjnym pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie564,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie752,00 zł

c) powyżej 9 ton, a mniej niż 12 ton939,00 zł

4) Nie wyposażonych w katalizator, jeżeli wiek środka transportowego na dzień 1 styczniadanego roku podatkowego jest równy lub dłuższy niż 10 lat od dnia pierwszej rejestracji ujawnionej w dowodzie rejestracyjnym pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie630,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 840,00 zł

c) powyżej 9 ton, a mniej niż 12 ton1050,00 zł

4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi:

1) Z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:

a) dwie osie

- od 12 ton do mniej niż 18 ton1271,00 zł

- od 18 ton do mniej niż 25 ton 1326,00 zł

- od 25 ton do 36 ton włącznie 1503,00 zł

- powyżej 36 ton1670,00 zł

b) trzy osie i więcej

- od 12 ton do mniej niż 40 ton 1769,00 zł

- od 40 ton1904,00 zł

2) Z innymi systemami zawieszenia osi jezdnych

a) dwie osi

- od 12 ton do mniej niż 18 ton 1216,00 zł

- od 18 ton do mniej niż 25 ton1326,00 zł

- od 25 ton do mniej niż 31 ton 1547,00 zł

- od 31 ton do 36 ton włącznie 2063,00 zł-powyżej 36 ton2141,00 zł

b) trzy osie i więcej

- od 12 ton do 36 ton włącznie 1904,00 zł

- powyżej 36 ton2739,00 zł

5. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

1. Jeżeli wiek środka transportowego na dzień 1 stycznia danego roku podatkowego jest krótszy niż 10 lat od dnia pierwszej rejestracji ujawnionej w dowodzie rejestracyjnym pojazdu:

a) od 7 ton i poniżej 12 ton 1050,00 zł

2) Jeżeli wiek środka transportowego na dzień 1 stycznia danego roku podatkowego jestrówny lub dłuższy niż 10 lat od dnia pierwszej rejestracji ujawnionej w dowodzie rejestracyjnym pojazdu:

a) od 7 ton i poniżej 12 ton1050,00 zł

6. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton w zależności od liczby osi, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

1) Z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:

a) jedna oś:

- od 12 ton do mniej niż 18 ton475,00 zł

- od 18 ton do mniej niż 25 ton 498,00 zł

- od 25 ton do 36 ton włącznie 553,00 zł

- powyżej 36 ton 1106,00 zł

b) dwie osie:

- od 12 ton do mniej niż 28 ton 994,00 zł

- od 28 ton do mniej niż 33 ton 1039,00 zł

- od 33 ton do 36 ton włącznie 1072,00 zł

- powyżej 36 ton1271,00 zł

c) trzy osie i więcej

- od 12 ton do 36 ton włącznie 1216,00 zł

- powyżej 36 ton 1272,00 zł

2) z innymi systemami zawieszeń osi jezdnych

a) jedna oś:

- od 12 ton do mniej niż 18 498,00 zł

- od 18 ton do mniej niż 25 ton 530,00 zł

- do 25 ton do 36 ton włącznie 621,00 zł

- powyżej 36 ton 1106,00 zł

b) dwie osie:

- od 12 ton do mniej niż 28 ton 1028,00 zł

- od 28 ton do mniej niż 33 ton 1072,00 zł

- od 33 ton do 36 ton włącznie 1428,00 zł

- powyżej 36 ton1827,00 zł

c) trzy osie i więcej

- od 12 ton do 36 ton włącznie1248,00zł - powyżej 36 ton 1416,00 zł

7. Od autobusów, w zależności od liczby miejsc siedzenia

1) Wyposażonych w katalizator, jeżeli wiek środka transportowego na dzień 1 styczniadanego roku podatkowego jest krótszy niż 10 lat od dnia pierwszej rejestracji ujawnionej w dowodzie rejestracyjnym pojazdu:

a) mniejszej niż 22 miejsca1315,00 zł

b) równej lub większej niż 22 miejsca 1664,00 zł

2) Nie wyposażonych w katalizator, jeżeli wiek środka transportowego na dzień 1 styczniadanego roku podatkowego jest krótszy niż 10 lat od dnia pierwszej rejestracji ujawnionej w dowodzie rejestracyjnym pojazdu:

a) mniejszej niż 22 miejsca 1470,00 zł

b) równej lub większej niż 22 miejsca 1674,00 zł

3) Wyposażonych w katalizator, jeżeli wiek środka transportowego na dzień 1 styczniadanego roku podatkowego jest równy lub dłuższy niż 10 lat od dnia pierwszej rejestracji ujawnionej w dowodzie rejestracyjnym pojazdu:

a) mniejszej niż 22 miejsca1315,00 zł

b) równej lub większej niż 22 miejsca 1664,00 zł

4) Nie wyposażonych w katalizator, jeżeli wiek środka transportowego na dzień 1 stycznia danego roku podatkowego jest równy lub dłuższy niż 10 lat od dnia pierwszej rejestracji ujawnionej w dowodzie rejestracyjnym pojazdów :

a) mniejszej niż 22 miejsca 1470,00 złb)równej lub większej niż 22 miejsca 1674,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lądek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do podatku na 2016 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Adamczak

Ekspert z zakresu podatków i rachunkowości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »