reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/82/2015 Rady Miejskiej Gminy Nekla

z dnia 2 grudnia 2015r.

w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest gmina Nekla

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.) Rada Miejska Gminy Nekla uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się stawki za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w celu:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym,

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego i reklam,

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.

§ 2. 1. Za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej w celu, o którym mowa w §1 pkt 1 i 4, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia :

1) przy zajęciu jezdni do 20 % szerokości - 3,00 zł,

2) przy zajęciu jezdni powyżej 20% do 100 % szerokości - 4,00 zł,

3) przy zajęciu torowiska, pobocza, chodnika, ścieżki rowerowej, placu, zatoki postojowej i autobusowej, a także dla pozostałych elementów pasa drogowego - 1,50 zł.

2. Przez dzień zajęcia rozumie się także zajęcie pasa drogowego trwające krócej niż 24 godziny.

§ 3. Ustala się następujące stawki opłat rocznych za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy urządzeń, o których mowa w §1 pkt 2:

1) poza obszarem zabudowanym i w obszarze zabudowanym - 14,00 zł,

2) na obiekcie mostowym lub w tunelu - 100,00 zł.

§ 4. 1. Za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu, o którym mowa w §1 pkt 3, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia :

1) za 1m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego - 1,50 zł,

2) za 1m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów - 1,00 zł,

3) za 1m2 powierzchni reklamy - 2,00

2. Dla reklam świetlnych i podświetlanych stawkę opłaty określoną w ust. 1 pkt 3 podwyższa się o 20 %.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nekla.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XIV/122/2004 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest gmina Nekla

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria prawna KL Law Polska Sp. z o.o.

Ekspert z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama