| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/92/2015 Rady Gminy Strzałkowo

z dnia 3 grudnia 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 212, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz art. 113 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U . z 2013 r. poz. 267 ze zm.)- Rada Gminy Strzałkowo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/17/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 zmienionej zarządzeniami:

- Nr 4/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 15 stycznia 2015 r.,

- Nr 9/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 11 lutego 2015 r.,

- Nr 13/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 16 marca 2015 r.,

- Nr 17/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 30 marca 2015 r.,

- Nr 21/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 7 maja 2015 r.,

- Nr 24/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 19 maja 2015 r.,

- Nr 29/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 29 czerwca 2015 r.,

- Nr 33/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 21 lipca 2015 r.,

- Nr 36/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 28 lipca 2015 r.,

- Nr 39/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 25 sierpnia 2015 r.,

- Nr 40/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 26 sierpnia 2015 r.,

- Nr 42/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 2 września 2015 r.,

- Nr 45/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 25 września 2015 r.,

- Nr 46/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 25 września 2015 r.,

- Nr 47/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 30 września 2015 r.,

- Nr 49/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 12 października 2015 r.,

- Nr 50/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 12 października 2015 r.

oraz uchwałami:

- Nr III/27/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 stycznia 2015 r.,

- Nr IV/33/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 26 lutego 2015 r.,

- Nr V/43/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 marca 2015 r.,

- Nr VII/46/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 kwietnia 2015 r.,

- Nr VIII/55/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 czerwca 2015 r.,

- Nr X/66/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 20 sierpnia 2015 r.,

- Nr XI/75/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 24 września 2015 r.,

- Nr XII/82/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 października 2015 r.,

- Nr XIII/90/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2015 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody o kwotę 7.554,02 zł

tj. do kwoty 32.603.709,38 zł

z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 7.554,02 zł

tj. do kwoty 31.005.226,18 zł

2) w § 1 ust. 2 pkt 1 zmniejsza się dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 643,98 zł

tj. do kwoty 4.778.452,18 zł

3) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki o kwotę 7.554,02 zł

tj. do kwoty 33.667.671,38 zł

z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 7.554,02 zł

tj. do kwoty 29.316.961,38 zł

5) w § 2 ust. 2 pkt 1 zmniejsza się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 643,98 zł

tj. do kwoty 4.778.452,18 zł

6) w § 7 pkt 2 - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zmniejsza się o kwotę 29.999,92 zł,

tj. do kwoty 882.256,08 zł,

7) w załączniku Nr 1 - Dochody budżetu gminy na rok 2015:

- dz. 750 rozdz. 75023 § 0690 zwiększa się o kwotę 1.700,00 zł,

tj. do kwoty 56.700,00 zł,

- dz. 750 rozdz. 75023 § 0970 zwiększa się o kwotę 2.500,00 zł,

tj. do kwoty 42.500,00 zł,

- dz. 801 rozdz.80150 § 2010 zmniejsza się o kwotę 643,98 zł,

tj. do kwoty 322,46 zł,

- dz. 852 rozdz. 85295 § 0690 zwiększa się o kwotę 3.998,00 zł,

tj. do kwoty 3.998,00 zł,

8) w załączniku Nr 2 - Wydatki budżetu gminy na rok 2015:

- dz. 010 rozdz. 01010 § 4260 zwiększa się o kwotę 2.500,00 zł,

tj. do kwoty 29.000,00 zł,

- dz. 010 rozdz. 01010 § 4300 zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł,

tj. do kwoty 47.000,00 zł,

- dz. 010 rozdz. 01010 § 4430 zmniejsza się o kwotę 4.500,00 zł,

tj. do kwoty 5.500,00 zł,

- dz. 700 rozdz. 70005 § 4210 zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł,

tj. do kwoty 64.850,00 zł,

- dz. 750 rozdz. 75011 § 4010 zmniejsza się o kwotę 500,00 zł,

tj. do kwoty 120.490,00 zł,

- dz. 750 rozdz. 75011 § 4170 zwiększa się o kwotę 500,00 zł,

tj. do kwoty 8.500,00 zł,

- dz. 750 rozdz. 75011 § 4210 zwiększa się o kwotę 500,00 zł,

tj. do kwoty 7.612,00 zł,

- dz. 750 rozdz. 75023 § 4010 zwiększa się o kwotę 16.000,00 zł,

tj. do kwoty 2.123.586,00 zł,

- dz. 750 rozdz. 75023 § 4100 zwiększa się o kwotę 5.643,90 zł,

tj. do kwoty 56.643,90 zł,

- dz. 750 rozdz. 75023§ 4110 zmniejsza się o kwotę 16.000,00 zł,

tj. do kwoty 384.000,00 zł,

- dz. 750 rozdz. 75023 § 4300 zwiększa się o kwotę 18.556,02 zł,

tj. do kwoty 198.556,02 zł,

- dz. 754 rozdz. 75412 § 4210 zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł,

tj. do kwoty 50.000,00 zł,

- dz. 754 rozdz. 75412 § 4300 zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł,

tj. do kwoty 23.000,00 zł,

- dz. 801 rozdz. 80101 § 3020 zwiększa się o kwotę 5.360,00 zł,

tj. do kwoty 250.375,00 zł,

- dz. 801 rozdz. 80101 § 4010 zwiększa się o kwotę 9.490,00 zł,

tj. do kwoty 3.143.381,00 zł,

- dz. 801 rozdz. 80101 § 4040 zmniejsza się o kwotę 2.454,00 zł,

tj. do kwoty 241.146,00 zł,

- dz. 801 rozdz. 80101 § 4110 zmniejsza się o kwotę 3.400,00 zł,

tj. do kwoty 609.610,00 zł,

- dz. 801 rozdz. 80101 § 4120 zmniejsza się o kwotę 2.600,00 zł,

tj. do kwoty 70.354,66 zł,

- dz. 801 rozdz. 80101 § 4170 zmniejsza się o kwotę 410,19 zł,

tj. do kwoty 20.878,89 zł,

- dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 zwiększa się o kwotę 3.910,12 zł,

tj. do kwoty 237.708,12 zł,

- dz. 801 rozdz. 80101 § 4240 zwiększa się o kwotę 90,07 zł,

tj. do kwoty 63.686,00 zł,

- dz. 801 rozdz. 80101 § 4260 zmniejsza się o kwotę 1.000,00 zł,

tj. do kwoty 195.000,00 zł,

- dz. 801 rozdz. 80101 § 4270 zwiększa się o kwotę 400,00 zł,

tj. do kwoty 60.400,00 zł,

- dz. 801 rozdz. 80101 § 4280 zmniejsza się o kwotę 932,00 zł,

tj. do kwoty 9.568,00 zł,

- dz. 801 rozdz. 80101 § 4300 zwiększa się o kwotę 1.432,00 zł,

tj. do kwoty 80.432,00 zł,

- dz. 801 rozdz. 80101 § 4360 zmniejsza się o kwotę 500,00 zł,

tj. do kwoty 9.300,00 zł,

- dz. 801 rozdz. 80101 § 4410 zmniejsza się o kwotę 600,00 zł,

tj. do kwoty 4.400,00 zł,

- dz. 801 rozdz. 80101 § 4430 zmniejsza się o kwotę 400,00 zł,

tj. do kwoty 3.702,00 zł,

- dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 zmniejsza się o kwotę 30.000,00 zł,

tj. do kwoty 544.907,72 zł,

- dz. 801 rozdz. 80104 § 3020 zmniejsza się o kwotę 1.200,00 zł,

tj. do kwoty 46.800,00 zł,

- dz. 801 rozdz. 80104 § 4010 zmniejsza się o kwotę 22.500,00 zł,

tj. do kwoty 810.500,00 zł,

- dz. 801 rozdz. 80104 § 4110 zwiększa się o kwotę 625,00 zł,

tj. do kwoty 159.250,00 zł,

- dz. 801 rozdz. 80104 § 4120 zmniejsza się o kwotę 3.583,10 zł,

tj. do kwoty 13.133,80 zł,

- dz. 801 rozdz. 80104 § 4240 zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł,

tj. do kwoty 6.000,00 zł,

- dz. 801 rozdz. 80104 § 4260 zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł,

tj. do kwoty 30.000,00 zł,

- dz. 801 rozdz. 80104 § 4270 zwiększa się o kwotę 24.658,10 zł,

tj. do kwoty 44.658,10 zł,

- dz. 801 rozdz. 80104 § 4280 zwiększa się o kwotę 90,00 zł,

tj. do kwoty 3.990,00 zł,

- dz. 801 rozdz. 80104 § 4360 zmniejsza się o kwotę 200,00 zł,

tj. do kwoty 4.300.00 zł,

- dz. 801 rozdz. 80104 § 4410 zwiększa się o kwotę 280,00 zł,

tj. do kwoty 580,00 zł,

- dz. 801 rozdz. 80113 § 4010 zmniejsza się o kwotę 8.100,00 zł,

tj. do kwoty 91.562,00 zł,

- dz. 801 rozdz. 80113 § 4110 zmniejsza się o kwotę 1.186,00 zł,

tj. do kwoty 15.403,00 zł,

- dz. 801 rozdz. 80148 § 4120 zmniejsza się o kwotę 200,00 zł,

tj. do kwoty 4.039,00 zł,

- dz. 801 rozdz. 80148 § 4210 zwiększa się o kwotę 7.030,00 zł,

tj. do kwoty 31.030,00 zł,

- dz. 801 rozdz. 80148 § 4260 zmniejsza się o kwotę 6.000,00 zł,

tj. do kwoty 2.000,00 zł,

- dz. 801 rozdz. 80148 § 4270 zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł,

tj. do kwoty 16.000,00 zł,

- dz. 801 rozdz. 80149 § 2540 zwiększa się o kwotę 0,08 zł,

tj. do kwoty 115.092,36 zł,

- dz. 801 rozdz. 80150 § 4170 zmniejsza się o kwotę 9,66 zł,

tj. do kwoty 0,00 zł,

- dz. 801 rozdz. 80150 § 4240 zmniejsza się o kwotę 634,32 zł,

tj. do kwoty 322,46 zł,

- dz. 852 rozdz. 85202 § 4330 zwiększa się o kwotę 2.900,00 zł,

tj. do kwoty 100.760,00 zł,

- dz. 852 rozdz. 85204 § 4330 zwiększa się o kwotę 1.160,00 zł,

tj. do kwoty 9.200,00 zł,

- dz. 852 rozdz. 85205 § 4210 zwiększa się o kwotę 50,00 zł,

tj. do kwoty 3.550,00 zł,

- dz. 852 rozdz. 85205 § 4300 zmniejsza się o kwotę 50,00 zł,

tj. do kwoty 1.450,00 zł,

- dz. 852 rozdz. 85212 § 3020 zwiększa się o kwotę 200,00 zł,

tj. do kwoty 1.064,00 zł,

- dz. 852 rozdz. 85212 § 3110 zwiększa się o kwotę 14.469,00 zł,

tj. do kwoty 3.409.066,00 zł,

- dz. 852 rozdz. 85212 § 4010 zwiększa się o kwotę 6.687,00 zł,

tj. do kwoty 70.000,00 zł,

- dz. 852 rozdz. 85212 § 4170 zmniejsza się o kwotę 1.176,00 zł,

tj. do kwoty 2.200,00 zł,

- dz. 852 rozdz. 85212 § 4210 zmniejsza się o kwotę 9.000,00 zł,

tj. do kwoty 11.465,00 zł,

- dz. 852 rozdz. 85212 § 4260 zmniejsza się o kwotę 1.228,00 zł,

tj. do kwoty 0,00 zł,

- dz. 852 rozdz. 85212 § 4280 zmniejsza się o kwotę 305,00 zł,

tj. do kwoty 104,00 zł,

- dz. 852 rozdz. 85212 § 4300 zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł,

tj. do kwoty 13.184,00 zł,

- dz. 852 rozdz. 85212 § 4360 zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł,

tj. do kwoty 1.069,00 zł,

- dz. 852 rozdz. 85212 § 4440 zmniejsza się o kwotę 1.170,00 zł,

tj. do kwoty 2.188,00 zł,

- dz. 852 rozdz. 85212 § 4700 zmniejsza się o kwotę 1.477,00 zł,

tj. do kwoty 569,00 zł,

- dz. 852 rozdz. 85213 § 4130 zwiększa się o kwotę 100,00 zł,

tj. do kwoty 80.750,00 zł,

- dz. 852 rozdz. 85214 § 3110 zmniejsza się o kwotę 18.000,00 zł,

tj. do kwoty 452.832,00 zł,

- dz. 852 rozdz. 85216 § 3110 zwiększa się o kwotę 1.840,00 zł,

tj. do kwoty 119.228,00 zł,

- dz. 852 rozdz. 85219 § 3020 zwiększa się o kwotę 400,00 zł,

tj. do kwoty 8.400,00 zł,

- dz. 852 rozdz. 85219 § 4010 zwiększa się o kwotę 880,00 zł,

tj. do kwoty 521.000,00 zł,

- dz. 852 rozdz. 85219 § 4110 zwiększa się o kwotę 1.956,00 zł,

tj. do kwoty 95.630,00 zł,

- dz. 852 rozdz. 85219 § 4120 zmniejsza się o kwotę 2.739,00 zł,

tj. do kwoty 10.584,00 zł,

- dz. 852 rozdz. 85219 § 4210 zwiększa się o kwotę 931,00 zł,

tj. do kwoty 11.336,00 zł,

- dz. 852 rozdz. 85219 § 4360 zmniejsza się o kwotę 600,00 zł,

tj. do kwoty 3.638,00 zł,

- dz. 852 rozdz. 85219 § 4410 zmniejsza się o kwotę 633,00 zł,

tj. do kwoty 267,00 zł,

- dz. 852 rozdz. 85219 § 4430 zmniejsza się o kwotę 158,00 zł,

tj. do kwoty 632,00 zł,

- dz. 852 rozdz. 85219 § 4700 zmniejsza się o kwotę 37,00 zł,

tj. do kwoty 1.105,00 zł,

- dz. 852 rozdz. 85295§ 3110 zwiększa się o kwotę 15.998,00 zł,

tj. do kwoty 317.898,00 zł,

- dz. 854 rozdz. 85401 § 4220 zwiększa się o kwotę 1.300,00 zł,

tj. do kwoty 31.300,00 zł,

- dz. 900 rozdz. 90003 § 4210 zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł,

tj. do kwoty 45.000,00 zł,

- dz. 900 rozdz. 90004 § 4210 zwiększa się o kwotę 1.500,00 zł,

tj. do kwoty 36.500,00 zł,

- dz. 900 rozdz. 90015 § 4210 zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł,

tj. do kwoty 40.000,00 zł,

- dz. 900 rozdz. 90015 § 4300 zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł,

tj. do kwoty 282.901,00 zł,

- dz. 921 rozdz. 92195 § 4210 zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł,

tj. do kwoty 25.000,00 zł,

- dz. 921 rozdz. 92195 § 4300 zmniejsza się o kwotę 20.400,00 zł,

tj. do kwoty 114.300,00 zł,

- dz. 926 rozdz. 92601 § 4300 zmniejsza się o kwotę 45.000,00 zł,

tj. do kwoty 30.000,00 zł,

9) w załączniku Nr 4 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany:

1/dochody

- dz. 801 rozdz. 80150 § 2010 zmniejsza się o kwotę 643,98 zł,

tj. do kwoty 322,46 zł,

2/wydatki

- dz. 801 rozdz. 80150 § 4170 zmniejsza się o kwotę 9,66 zł,

tj. do kwoty 0,00 zł,

- dz. 801 rozdz. 80150 § 4240 zmniejsza się o kwotę 634,32 zł,

tj. do kwoty 322,46 zł,

- dz. 852 rozdz. 85212 § 3020 zwiększa się o kwotę 200,00 zł,

tj. do kwoty 1.064,00 zł,

- dz. 852 rozdz. 85212 § 3110 zwiększa się o kwotę 14.469,00 zł,

tj. do kwoty 3.409.066,00 zł,

- dz. 852 rozdz. 85212 § 4010 zwiększa się o kwotę 6.687,00 zł,

tj. do kwoty 70.000,00 zł,

- dz. 852 rozdz. 85212 § 4170 zmniejsza się o kwotę 1.176,00 zł,

tj. do kwoty 2.200,00 zł,

- dz. 852 rozdz. 85212 § 4210 zmniejsza się o kwotę 9.000,00 zł,

tj. do kwoty 1.465,00 zł,

- dz. 852 rozdz. 85212 § 4260 zmniejsza się o kwotę 1.228,00 zł,

tj. do kwoty 0,00 zł,

- dz. 852 rozdz. 85212 § 4280 zmniejsza się o kwotę 305,00 zł,

tj. do kwoty 104,00 zł,

- dz. 852 rozdz. 85212 § 4300 zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł,

tj. do kwoty 3.184,00 zł,

- dz. 852 rozdz. 85212 § 4360 zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł,

tj. do kwoty 1.069,00 zł,

- dz. 852 rozdz. 85212 § 4440 zmniejsza się o kwotę 1.170,00 zł,

tj. do kwoty 2.188,00 zł,

- dz. 852 rozdz. 85212 § 4700 zmniejsza się o kwotę 1.477,00 zł,

tj. do kwoty 569,00 zł,

Załącznik Nr 4 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na rok 2015 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

10) w załączniku Nr 6 - Dotacje z budżetu gminy na rok 2015 wprowadza się zmiany w dotacjach dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 - dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zmniejsza się o kwotę 30.000,00 zł,

tj. do kwoty 544.907,72 zł,

- dz. 801 rozdz. 80149 § 2540 - dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zwiększa się o kwotę 0,08 zł,

tj. do kwoty 115.092,36 zł,

Załącznik Nr 6 - Dotacje z budżetu gminy na rok 2015 rok otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale Nr XIII/90/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 prostuje się następujące błędy pisarskie i rachunkowe:

1) w § 1 pkt. 3 wpisano

"3)w § 1 ust. 2 dodaje się pkt 3 zmniejsza się środki na finansowanie wydatków przeznaczonych na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 2.164,80 zł tj. do kwoty 1.003.483,20 zł"

a winno być

"3)w § 1 ust. 2 pkt 3 zmniejsza się środki na finansowanie wydatków przeznaczonych na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 2.164,80 zł tj. do kwoty 1.003.483,20 zł"

2) w § 1 pkt 6 wpisano

"6)w § 2 ust. 2 dodaje się pkt 3 zwiększa się wydatki na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 2.094,00 zł tj. do kwoty 1.259.154,00 zł"

a winno być

"6)w § 2 ust. 2 pkt 3 zmniejsza się wydatki na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 2.706,00 zł tj. do kwoty 1.254.354,00 zł"

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzałkowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Kazimierz Pawlak


Uzasadnienie

do uchwały Nr XIV/92/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 3 grudnia 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015

1. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 7.554,02 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 7.554,02 zł.

2. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 7.554,02 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 7.554,02 zł.

3. Wprowadza się zmiany w dotacjach z budżetu gminy:

- dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 - dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zmniejsza się o kwotę 30.000,00 zł,

tj. do kwoty 544.907,72 zł,

- dz. 801 rozdz. 80149 § 2540 - dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zwiększa się o kwotę 0,08 zł,

tj. do kwoty 115.092,36 zł.

Przewodniczący Rady Gminy


Kazimierz Pawlak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/92/2015
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 3 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na rok 2015

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/92/2015
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 3 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2 - Dotacje z budżetu gminy na 2015 rok

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Ogólnopolskie Centrum Rozliczania Kierowców (OCRK)

Ogólnopolskie Centrum Rozliczania Kierowców to nowoczesna firma outsourcingowa, która świadczy kompleksowe usługi dla firm z branży TSL.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »