reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/92/2015 Rady Gminy Strzałkowo

z dnia 3 grudnia 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 212, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz art. 113 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U . z 2013 r. poz. 267 ze zm.)- Rada Gminy Strzałkowo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/17/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 zmienionej zarządzeniami:

- Nr 4/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 15 stycznia 2015 r.,

- Nr 9/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 11 lutego 2015 r.,

- Nr 13/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 16 marca 2015 r.,

- Nr 17/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 30 marca 2015 r.,

- Nr 21/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 7 maja 2015 r.,

- Nr 24/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 19 maja 2015 r.,

- Nr 29/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 29 czerwca 2015 r.,

- Nr 33/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 21 lipca 2015 r.,

- Nr 36/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 28 lipca 2015 r.,

- Nr 39/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 25 sierpnia 2015 r.,

- Nr 40/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 26 sierpnia 2015 r.,

- Nr 42/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 2 września 2015 r.,

- Nr 45/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 25 września 2015 r.,

- Nr 46/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 25 września 2015 r.,

- Nr 47/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 30 września 2015 r.,

- Nr 49/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 12 października 2015 r.,

- Nr 50/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 12 października 2015 r.

oraz uchwałami:

- Nr III/27/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 stycznia 2015 r.,

- Nr IV/33/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 26 lutego 2015 r.,

- Nr V/43/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 marca 2015 r.,

- Nr VII/46/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 kwietnia 2015 r.,

- Nr VIII/55/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 czerwca 2015 r.,

- Nr X/66/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 20 sierpnia 2015 r.,

- Nr XI/75/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 24 września 2015 r.,

- Nr XII/82/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 października 2015 r.,

- Nr XIII/90/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2015 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody o kwotę 7.554,02 zł

tj. do kwoty 32.603.709,38 zł

z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 7.554,02 zł

tj. do kwoty 31.005.226,18 zł

2) w § 1 ust. 2 pkt 1 zmniejsza się dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 643,98 zł

tj. do kwoty 4.778.452,18 zł

3) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki o kwotę 7.554,02 zł

tj. do kwoty 33.667.671,38 zł

z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 7.554,02 zł

tj. do kwoty 29.316.961,38 zł

5) w § 2 ust. 2 pkt 1 zmniejsza się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 643,98 zł

tj. do kwoty 4.778.452,18 zł

6) w § 7 pkt 2 - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zmniejsza się o kwotę 29.999,92 zł,

tj. do kwoty 882.256,08 zł,

7) w załączniku Nr 1 - Dochody budżetu gminy na rok 2015:

- dz. 750 rozdz. 75023 § 0690 zwiększa się o kwotę 1.700,00 zł,

tj. do kwoty 56.700,00 zł,

- dz. 750 rozdz. 75023 § 0970 zwiększa się o kwotę 2.500,00 zł,

tj. do kwoty 42.500,00 zł,

- dz. 801 rozdz.80150 § 2010 zmniejsza się o kwotę 643,98 zł,

tj. do kwoty 322,46 zł,

- dz. 852 rozdz. 85295 § 0690 zwiększa się o kwotę 3.998,00 zł,

tj. do kwoty 3.998,00 zł,

8) w załączniku Nr 2 - Wydatki budżetu gminy na rok 2015:

- dz. 010 rozdz. 01010 § 4260 zwiększa się o kwotę 2.500,00 zł,

tj. do kwoty 29.000,00 zł,

- dz. 010 rozdz. 01010 § 4300 zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł,

tj. do kwoty 47.000,00 zł,

- dz. 010 rozdz. 01010 § 4430 zmniejsza się o kwotę 4.500,00 zł,

tj. do kwoty 5.500,00 zł,

- dz. 700 rozdz. 70005 § 4210 zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł,

tj. do kwoty 64.850,00 zł,

- dz. 750 rozdz. 75011 § 4010 zmniejsza się o kwotę 500,00 zł,

tj. do kwoty 120.490,00 zł,

- dz. 750 rozdz. 75011 § 4170 zwiększa się o kwotę 500,00 zł,

tj. do kwoty 8.500,00 zł,

- dz. 750 rozdz. 75011 § 4210 zwiększa się o kwotę 500,00 zł,

tj. do kwoty 7.612,00 zł,

- dz. 750 rozdz. 75023 § 4010 zwiększa się o kwotę 16.000,00 zł,

tj. do kwoty 2.123.586,00 zł,

- dz. 750 rozdz. 75023 § 4100 zwiększa się o kwotę 5.643,90 zł,

tj. do kwoty 56.643,90 zł,

- dz. 750 rozdz. 75023§ 4110 zmniejsza się o kwotę 16.000,00 zł,

tj. do kwoty 384.000,00 zł,

- dz. 750 rozdz. 75023 § 4300 zwiększa się o kwotę 18.556,02 zł,

tj. do kwoty 198.556,02 zł,

- dz. 754 rozdz. 75412 § 4210 zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł,

tj. do kwoty 50.000,00 zł,

- dz. 754 rozdz. 75412 § 4300 zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł,

tj. do kwoty 23.000,00 zł,

- dz. 801 rozdz. 80101 § 3020 zwiększa się o kwotę 5.360,00 zł,

tj. do kwoty 250.375,00 zł,

- dz. 801 rozdz. 80101 § 4010 zwiększa się o kwotę 9.490,00 zł,

tj. do kwoty 3.143.381,00 zł,

- dz. 801 rozdz. 80101 § 4040 zmniejsza się o kwotę 2.454,00 zł,

tj. do kwoty 241.146,00 zł,

- dz. 801 rozdz. 80101 § 4110 zmniejsza się o kwotę 3.400,00 zł,

tj. do kwoty 609.610,00 zł,

- dz. 801 rozdz. 80101 § 4120 zmniejsza się o kwotę 2.600,00 zł,

tj. do kwoty 70.354,66 zł,

- dz. 801 rozdz. 80101 § 4170 zmniejsza się o kwotę 410,19 zł,

tj. do kwoty 20.878,89 zł,

- dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 zwiększa się o kwotę 3.910,12 zł,

tj. do kwoty 237.708,12 zł,

- dz. 801 rozdz. 80101 § 4240 zwiększa się o kwotę 90,07 zł,

tj. do kwoty 63.686,00 zł,

- dz. 801 rozdz. 80101 § 4260 zmniejsza się o kwotę 1.000,00 zł,

tj. do kwoty 195.000,00 zł,

- dz. 801 rozdz. 80101 § 4270 zwiększa się o kwotę 400,00 zł,

tj. do kwoty 60.400,00 zł,

- dz. 801 rozdz. 80101 § 4280 zmniejsza się o kwotę 932,00 zł,

tj. do kwoty 9.568,00 zł,

- dz. 801 rozdz. 80101 § 4300 zwiększa się o kwotę 1.432,00 zł,

tj. do kwoty 80.432,00 zł,

- dz. 801 rozdz. 80101 § 4360 zmniejsza się o kwotę 500,00 zł,

tj. do kwoty 9.300,00 zł,

- dz. 801 rozdz. 80101 § 4410 zmniejsza się o kwotę 600,00 zł,

tj. do kwoty 4.400,00 zł,

- dz. 801 rozdz. 80101 § 4430 zmniejsza się o kwotę 400,00 zł,

tj. do kwoty 3.702,00 zł,

- dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 zmniejsza się o kwotę 30.000,00 zł,

tj. do kwoty 544.907,72 zł,

- dz. 801 rozdz. 80104 § 3020 zmniejsza się o kwotę 1.200,00 zł,

tj. do kwoty 46.800,00 zł,

- dz. 801 rozdz. 80104 § 4010 zmniejsza się o kwotę 22.500,00 zł,

tj. do kwoty 810.500,00 zł,

- dz. 801 rozdz. 80104 § 4110 zwiększa się o kwotę 625,00 zł,

tj. do kwoty 159.250,00 zł,

- dz. 801 rozdz. 80104 § 4120 zmniejsza się o kwotę 3.583,10 zł,

tj. do kwoty 13.133,80 zł,

- dz. 801 rozdz. 80104 § 4240 zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł,

tj. do kwoty 6.000,00 zł,

- dz. 801 rozdz. 80104 § 4260 zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł,

tj. do kwoty 30.000,00 zł,

- dz. 801 rozdz. 80104 § 4270 zwiększa się o kwotę 24.658,10 zł,

tj. do kwoty 44.658,10 zł,

- dz. 801 rozdz. 80104 § 4280 zwiększa się o kwotę 90,00 zł,

tj. do kwoty 3.990,00 zł,

- dz. 801 rozdz. 80104 § 4360 zmniejsza się o kwotę 200,00 zł,

tj. do kwoty 4.300.00 zł,

- dz. 801 rozdz. 80104 § 4410 zwiększa się o kwotę 280,00 zł,

tj. do kwoty 580,00 zł,

- dz. 801 rozdz. 80113 § 4010 zmniejsza się o kwotę 8.100,00 zł,

tj. do kwoty 91.562,00 zł,

- dz. 801 rozdz. 80113 § 4110 zmniejsza się o kwotę 1.186,00 zł,

tj. do kwoty 15.403,00 zł,

- dz. 801 rozdz. 80148 § 4120 zmniejsza się o kwotę 200,00 zł,

tj. do kwoty 4.039,00 zł,

- dz. 801 rozdz. 80148 § 4210 zwiększa się o kwotę 7.030,00 zł,

tj. do kwoty 31.030,00 zł,

- dz. 801 rozdz. 80148 § 4260 zmniejsza się o kwotę 6.000,00 zł,

tj. do kwoty 2.000,00 zł,

- dz. 801 rozdz. 80148 § 4270 zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł,

tj. do kwoty 16.000,00 zł,

- dz. 801 rozdz. 80149 § 2540 zwiększa się o kwotę 0,08 zł,

tj. do kwoty 115.092,36 zł,

- dz. 801 rozdz. 80150 § 4170 zmniejsza się o kwotę 9,66 zł,

tj. do kwoty 0,00 zł,

- dz. 801 rozdz. 80150 § 4240 zmniejsza się o kwotę 634,32 zł,

tj. do kwoty 322,46 zł,

- dz. 852 rozdz. 85202 § 4330 zwiększa się o kwotę 2.900,00 zł,

tj. do kwoty 100.760,00 zł,

- dz. 852 rozdz. 85204 § 4330 zwiększa się o kwotę 1.160,00 zł,

tj. do kwoty 9.200,00 zł,

- dz. 852 rozdz. 85205 § 4210 zwiększa się o kwotę 50,00 zł,

tj. do kwoty 3.550,00 zł,

- dz. 852 rozdz. 85205 § 4300 zmniejsza się o kwotę 50,00 zł,

tj. do kwoty 1.450,00 zł,

- dz. 852 rozdz. 85212 § 3020 zwiększa się o kwotę 200,00 zł,

tj. do kwoty 1.064,00 zł,

- dz. 852 rozdz. 85212 § 3110 zwiększa się o kwotę 14.469,00 zł,

tj. do kwoty 3.409.066,00 zł,

- dz. 852 rozdz. 85212 § 4010 zwiększa się o kwotę 6.687,00 zł,

tj. do kwoty 70.000,00 zł,

- dz. 852 rozdz. 85212 § 4170 zmniejsza się o kwotę 1.176,00 zł,

tj. do kwoty 2.200,00 zł,

- dz. 852 rozdz. 85212 § 4210 zmniejsza się o kwotę 9.000,00 zł,

tj. do kwoty 11.465,00 zł,

- dz. 852 rozdz. 85212 § 4260 zmniejsza się o kwotę 1.228,00 zł,

tj. do kwoty 0,00 zł,

- dz. 852 rozdz. 85212 § 4280 zmniejsza się o kwotę 305,00 zł,

tj. do kwoty 104,00 zł,

- dz. 852 rozdz. 85212 § 4300 zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł,

tj. do kwoty 13.184,00 zł,

- dz. 852 rozdz. 85212 § 4360 zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł,

tj. do kwoty 1.069,00 zł,

- dz. 852 rozdz. 85212 § 4440 zmniejsza się o kwotę 1.170,00 zł,

tj. do kwoty 2.188,00 zł,

- dz. 852 rozdz. 85212 § 4700 zmniejsza się o kwotę 1.477,00 zł,

tj. do kwoty 569,00 zł,

- dz. 852 rozdz. 85213 § 4130 zwiększa się o kwotę 100,00 zł,

tj. do kwoty 80.750,00 zł,

- dz. 852 rozdz. 85214 § 3110 zmniejsza się o kwotę 18.000,00 zł,

tj. do kwoty 452.832,00 zł,

- dz. 852 rozdz. 85216 § 3110 zwiększa się o kwotę 1.840,00 zł,

tj. do kwoty 119.228,00 zł,

- dz. 852 rozdz. 85219 § 3020 zwiększa się o kwotę 400,00 zł,

tj. do kwoty 8.400,00 zł,

- dz. 852 rozdz. 85219 § 4010 zwiększa się o kwotę 880,00 zł,

tj. do kwoty 521.000,00 zł,

- dz. 852 rozdz. 85219 § 4110 zwiększa się o kwotę 1.956,00 zł,

tj. do kwoty 95.630,00 zł,

- dz. 852 rozdz. 85219 § 4120 zmniejsza się o kwotę 2.739,00 zł,

tj. do kwoty 10.584,00 zł,

- dz. 852 rozdz. 85219 § 4210 zwiększa się o kwotę 931,00 zł,

tj. do kwoty 11.336,00 zł,

- dz. 852 rozdz. 85219 § 4360 zmniejsza się o kwotę 600,00 zł,

tj. do kwoty 3.638,00 zł,

- dz. 852 rozdz. 85219 § 4410 zmniejsza się o kwotę 633,00 zł,

tj. do kwoty 267,00 zł,

- dz. 852 rozdz. 85219 § 4430 zmniejsza się o kwotę 158,00 zł,

tj. do kwoty 632,00 zł,

- dz. 852 rozdz. 85219 § 4700 zmniejsza się o kwotę 37,00 zł,

tj. do kwoty 1.105,00 zł,

- dz. 852 rozdz. 85295§ 3110 zwiększa się o kwotę 15.998,00 zł,

tj. do kwoty 317.898,00 zł,

- dz. 854 rozdz. 85401 § 4220 zwiększa się o kwotę 1.300,00 zł,

tj. do kwoty 31.300,00 zł,

- dz. 900 rozdz. 90003 § 4210 zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł,

tj. do kwoty 45.000,00 zł,

- dz. 900 rozdz. 90004 § 4210 zwiększa się o kwotę 1.500,00 zł,

tj. do kwoty 36.500,00 zł,

- dz. 900 rozdz. 90015 § 4210 zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł,

tj. do kwoty 40.000,00 zł,

- dz. 900 rozdz. 90015 § 4300 zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł,

tj. do kwoty 282.901,00 zł,

- dz. 921 rozdz. 92195 § 4210 zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł,

tj. do kwoty 25.000,00 zł,

- dz. 921 rozdz. 92195 § 4300 zmniejsza się o kwotę 20.400,00 zł,

tj. do kwoty 114.300,00 zł,

- dz. 926 rozdz. 92601 § 4300 zmniejsza się o kwotę 45.000,00 zł,

tj. do kwoty 30.000,00 zł,

9) w załączniku Nr 4 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany:

1/dochody

- dz. 801 rozdz. 80150 § 2010 zmniejsza się o kwotę 643,98 zł,

tj. do kwoty 322,46 zł,

2/wydatki

- dz. 801 rozdz. 80150 § 4170 zmniejsza się o kwotę 9,66 zł,

tj. do kwoty 0,00 zł,

- dz. 801 rozdz. 80150 § 4240 zmniejsza się o kwotę 634,32 zł,

tj. do kwoty 322,46 zł,

- dz. 852 rozdz. 85212 § 3020 zwiększa się o kwotę 200,00 zł,

tj. do kwoty 1.064,00 zł,

- dz. 852 rozdz. 85212 § 3110 zwiększa się o kwotę 14.469,00 zł,

tj. do kwoty 3.409.066,00 zł,

- dz. 852 rozdz. 85212 § 4010 zwiększa się o kwotę 6.687,00 zł,

tj. do kwoty 70.000,00 zł,

- dz. 852 rozdz. 85212 § 4170 zmniejsza się o kwotę 1.176,00 zł,

tj. do kwoty 2.200,00 zł,

- dz. 852 rozdz. 85212 § 4210 zmniejsza się o kwotę 9.000,00 zł,

tj. do kwoty 1.465,00 zł,

- dz. 852 rozdz. 85212 § 4260 zmniejsza się o kwotę 1.228,00 zł,

tj. do kwoty 0,00 zł,

- dz. 852 rozdz. 85212 § 4280 zmniejsza się o kwotę 305,00 zł,

tj. do kwoty 104,00 zł,

- dz. 852 rozdz. 85212 § 4300 zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł,

tj. do kwoty 3.184,00 zł,

- dz. 852 rozdz. 85212 § 4360 zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł,

tj. do kwoty 1.069,00 zł,

- dz. 852 rozdz. 85212 § 4440 zmniejsza się o kwotę 1.170,00 zł,

tj. do kwoty 2.188,00 zł,

- dz. 852 rozdz. 85212 § 4700 zmniejsza się o kwotę 1.477,00 zł,

tj. do kwoty 569,00 zł,

Załącznik Nr 4 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na rok 2015 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

10) w załączniku Nr 6 - Dotacje z budżetu gminy na rok 2015 wprowadza się zmiany w dotacjach dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 - dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zmniejsza się o kwotę 30.000,00 zł,

tj. do kwoty 544.907,72 zł,

- dz. 801 rozdz. 80149 § 2540 - dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zwiększa się o kwotę 0,08 zł,

tj. do kwoty 115.092,36 zł,

Załącznik Nr 6 - Dotacje z budżetu gminy na rok 2015 rok otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale Nr XIII/90/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 prostuje się następujące błędy pisarskie i rachunkowe:

1) w § 1 pkt. 3 wpisano

"3)w § 1 ust. 2 dodaje się pkt 3 zmniejsza się środki na finansowanie wydatków przeznaczonych na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 2.164,80 zł tj. do kwoty 1.003.483,20 zł"

a winno być

"3)w § 1 ust. 2 pkt 3 zmniejsza się środki na finansowanie wydatków przeznaczonych na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 2.164,80 zł tj. do kwoty 1.003.483,20 zł"

2) w § 1 pkt 6 wpisano

"6)w § 2 ust. 2 dodaje się pkt 3 zwiększa się wydatki na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 2.094,00 zł tj. do kwoty 1.259.154,00 zł"

a winno być

"6)w § 2 ust. 2 pkt 3 zmniejsza się wydatki na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 2.706,00 zł tj. do kwoty 1.254.354,00 zł"

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzałkowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Kazimierz Pawlak


Uzasadnienie

do uchwały Nr XIV/92/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 3 grudnia 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015

1. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 7.554,02 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 7.554,02 zł.

2. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 7.554,02 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 7.554,02 zł.

3. Wprowadza się zmiany w dotacjach z budżetu gminy:

- dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 - dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zmniejsza się o kwotę 30.000,00 zł,

tj. do kwoty 544.907,72 zł,

- dz. 801 rozdz. 80149 § 2540 - dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zwiększa się o kwotę 0,08 zł,

tj. do kwoty 115.092,36 zł.

Przewodniczący Rady Gminy


Kazimierz Pawlak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/92/2015
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 3 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na rok 2015

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/92/2015
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 3 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2 - Dotacje z budżetu gminy na 2015 rok

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama