| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/87/2015 Rady Gminy Koźminek

z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości występujących na terenie Gminy Koźminek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40, art. 41 ust 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 1515), art. 6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 1381 ze zm.), art. 6 ust. 13, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 849 ze zm.) oraz art. 6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 poz. 465 z późn. zmianami) - Rada Gminy Koźminek uchwala co następuje:

§ 1. Określa się wzory informacji i deklaracji stosowanych w sprawach podatkowych na terenie Gminy Koźminek:

1. w podatku rolnym w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 i 4.

2. w podatku leśnym w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 i 5.

3. w podatku od nieruchomości w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 i 6.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc Uchwała Rady Gminy w Koźminku numer Nr XV/107/2011Rady Gminy Koźminek z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości występujących na terenie Gminy Koźminek.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1. stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Koźminek


Jacek Wolniaczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/87/2015
Rady Gminy Koźminek
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/87/2015
Rady Gminy Koźminek
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/87/2015
Rady Gminy Koźminek
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/87/2015
Rady Gminy Koźminek
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/87/2015
Rady Gminy Koźminek
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/87/2015
Rady Gminy Koźminek
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Uzasadnienie

do Uchwały nr X/87/2015 Rady Gminy w Koźminku z dnia 26 listopada 2015 roku

Zgodnie z art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 1381 ze zm.), art.6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 849 ze zm.) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013, poz. 465 ze zmianami) Rada Gminy określa w drodze uchwały wzory informacji i deklaracji w podatkach: rolnym, od nieruchomości, leśnym.

W związku z ustawą z dnia 25 czerwca 2015 roku o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw( Dz. U. z 2015 r. poz. 1045) od 01 01 2016 roku miedzy innymi zostają wprowadzone następujące zmiany:

- w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych zmienia się przedmiot opodatkowania stawki do gruntów pod wodami w art. 5 ust.1pkt 1 lit.b ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,

- w ustawie o podatku rolnym zmienia się przeliczniki gruntów na hektary przeliczeniowe,

- w podatku leśnym zostaje zniesione obniżenie stawki podatku o 50 % dla lasów ochronnych.

Ponadto wymieniona ustawa w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł wprowadza płatność podatku w terminie płatności pierwszej raty.

W związku z ustawą z dnia 9 października 2015 o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 roku, poz.1777) zostały wprowadzone zmiany od 01 01 2016 roku :

- w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych wprowadza się nową stawkę podatku od nieruchomości dla gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Izabella Żyglicka i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni spółka komandytowa

Nowoczesna firma prawnicza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »