| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/173/15 Rady Miejskiej w Mosinie

z dnia 9 grudnia 2015r.

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 1515) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 849 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się stawki podatku od środków transportowych w 2016 r. w następujących wysokościach:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 346,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 574,00 zł

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 688,00 zł

2) od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej i liczbie osi:

a) dwie osie:

- masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza niż 13 ton 130,00 zł

- masa całkowita równa lub wyższa niż 13 ton a mniejsza niż 14 ton 190,00 zł

- masa całkowita równa lub wyższa niż 14 ton a mniejsza niż 15 ton 522,00 zł

- masa całkowita równa lub wyższa niż 15 ton 736,00 zł

b) trzy osie:

- masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza niż 17 ton 190,00 zł

- masa całkowita równa lub wyższa niż 17 ton a mniejsza niż 19 ton 330,00 zł

- masa całkowita równa lub wyższa niż 19 ton a mniejsza niż 21 ton 646,00 zł

- masa całkowita równa lub wyższa niż 21 ton a mniejsza niż 23 tony 876,00 zł

- masa całkowita równa lub wyższa niż 23 tony a mniejsza niż 25 ton 1.344,00 zł

- masa całkowita równa lub wyższa niż 25 ton 1.744,00 zł

c) cztery osie i więcej:

- masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza niż 25 ton 876,00 zł

- masa całkowita równa lub wyższa niż 25 ton a mniejsza niż 27 ton 884,00 zł

- masa całkowita równa lub wyższa niż 27 ton a mniejsza niż 29 ton 1.386,00 zł

- masa całkowita równa lub wyższa niż 29 ton a mniejsza niż 31 ton 2.200,00 zł

- masa całkowita równa lub wyższa niż 31 ton 2.250,00 zł

3) od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej i liczbie osi:

a) dwie osie:

- masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza niż 13 ton 190,00 zł

- masa całkowita równa lub wyższa niż 13 ton a mniejsza niż 14 ton 522,00 zł

- masa całkowita równa lub wyższa niż 14 ton a mniejsza niż 15 ton 736,00 zł

- masa całkowita równa lub wyższa niż 15 ton 1.664,00 zł

b) trzy osie:

- masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza niż 17 ton 330,00 zł

- masa całkowita równa lub wyższa niż 17 ton a mniejsza niż 19 ton 674,00 zł

- masa całkowita równa lub wyższa niż 19 ton a mniejsza niż 21 ton 844,00 zł

- masa całkowita równa lub wyższa niż 21 ton a mniejsza niż 23 tony 1.300,00 zł

- masa całkowita równa lub wyższa niż 23 tony a mniejsza niż 25 ton 2.098,00 zł

- masa całkowita równa lub wyższa niż 25 ton 2.250,00 zł

c) cztery osie i więcej:

- masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza niż 25 ton 890,00 zł

- masa całkowita równa lub wyższa niż 25 ton a mniejsza niż 27 ton 1.386,00 zł

- masa całkowita równa lub wyższa niż 27 ton a mniejsza niż 29 ton 2.200,00 zł

- masa całkowita równa lub wyższa niż 29 ton a mniejsza niż 31 ton 2.400,00 zł

- masa całkowita równa lub wyższa niż 31 ton 2.400,00 zł

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony 802,00 zł

b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton 928,00 zł

c) od 9 ton i poniżej 12 ton 1.328,00 zł

5) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów i liczbie osi:

a) dwie osie:

- masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza niż 18 ton 256,00 zł

- masa całkowita równa lub wyższa niż 18 ton a mniejsza niż 25 ton 354,00 zł

- masa całkowita równa lub wyższa niż 25 ton a mniejsza niż 31 ton 746,00 zł

- masa całkowita równa lub wyższa niż 31 ton 1.742,00 zł

b) trzy osie i więcej:

- masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza niż 40 ton 1.658,00 zł

- masa całkowita równa lub wyższa niż 40 ton 2.276,00 zł

6) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów i liczbie osi:

a) dwie osie:

- masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza niż 18 ton 514,00 zł

- masa całkowita równa lub wyższa niż 18 ton a mniejsza niż 25 ton 640,00 zł

- masa całkowita równa lub wyższa niż 25 ton a mniejsza niż 31 ton 1.224,00 zł

- masa całkowita równa lub wyższa niż 31 ton 1.896,00 zł

b) trzy osie i więcej:

- masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza niż 40 ton 1.742,00 zł

- masa całkowita równa lub wyższa niż 40 ton 2.500,00 zł

7) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

- od 7 ton i poniżej 9 ton 394,00 zł

- od 9 ton i poniżej 12 ton 474,00 zł

8) od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów i liczbie osi, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

a) jedna oś:

- masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza niż 18 ton 128,00 zł

- masa całkowita równa lub wyższa niż 18 ton a mniejsza niż 25 ton 234,00 zł

- masa całkowita równa lub wyższa niż 25 ton 424,00 zł

b) dwie osie:

- masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza niż 28 ton 278,00 zł

- masa całkowita równa lub wyższa niż 28 ton a mniejsza niż 33 tony 818,00 zł

- masa całkowita równa lub wyższa niż 33 tony a mniejsza niż 38 ton 1.132,00 zł

- masa całkowita równa lub wyższa niż 38 ton 1.530,00 zł

c) trzy osie i więcej:

- masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza niż 38 ton 902,00 zł

- masa całkowita równa lub wyższa niż 38 ton 1.256,00 zł

9) od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów i liczbie osi, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

a) jedna oś:

- masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza niż 18 ton 256,00 zł

- masa całkowita równa lub wyższa niż 18 ton a mniejsza niż 25 ton 416,00 zł

- masa całkowita równa lub wyższa niż 25 ton 758,00 zł

b) dwie osie:

- masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza niż 28 ton 412,00 zł

- masa całkowita równa lub wyższa niż 28 ton a mniejsza niż 33 tony 1.132,00 zł

- masa całkowita równa lub wyższa niż 33 tony a mniejsza niż 38 ton 1.376,00 zł

- masa całkowita równa lub wyższa niż 38 ton 1.708,00 zł

c) trzy osie i więcej:

- masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza niż 38 ton 1.256,00 zł

- masa całkowita równa lub wyższa niż 38 ton 1.704,00 zł

10) od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsca 802,00 zł

b) równej lub większej niż 22 miejsca 1.000,00 zł

§ 2. 1. Dla pojazdów określonych w § 1 pkt 1, pkt 4, pkt 7 i pkt 10, wyprodukowanych przed rokiem 2005, stawki podatku zwiększa się i określa się ich wysokości:

a) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

- powyżej 3,5 tony do 5,5 tony 364,00 zł

- powyżej 5,5 tony do 9 ton 602,00 zł

- powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 722,00 zł

b) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

- od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony 844,00 zł

- od 5,5 tony i poniżej 9 ton 976,00 zł

- od 9 ton i poniżej 12 ton 1.394,00 zł

c) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

- od 7 ton i poniżej 9 ton 414,00 zł

- od 9 ton i poniżej 12 ton 498,00 zł

d) od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

- mniejszej niż 22 miejsca 844,00 zł

- równej lub większej niż 22 miejsca 1.008,00 zł

2. Dla pojazdów określonych w § 1 pkt 1, pkt 4 i pkt 10, z wyłączeniem pojazdów określonych w § 2 ust. 1, posiadających katalizatory spalin, stawki podatku zmniejsza się i określa się ich wysokości:

a) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

- od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 312,00 zł

- powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 516,00 zł

- powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 618,00 zł

b) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

- od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony 722,00 zł

- od 5,5 tony i poniżej 9 ton 836,00 zł

- od 9 ton i poniżej 12 ton 1.194,00 zł

c) od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

- mniejszej niż 22 miejsca 722,00 zł

- równej lub większej niż 22 miejsca 916,00 zł

§ 3. Traci moca Uchwała Nr XXI/145/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do roku podatkowego 2016.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie


Małgorzata Kaptur


Uzasadnienie

Przepis art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych stanowi, że rada gminy określa w drodze uchwały wysokość podatku od środków transportowych.

Górne granice stawek kwotowych podatku od środków transportowych opublikowane zostały w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M. P. poz. 735). Natomiast stawki minimalne określone zostały w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 7 października 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 r. (M. P. poz. 1029).

Niniejsza uchwała określa stawki podatku od środków transportowych na rok 2016 i zachowuje podział pojazdów zgodny z brzmieniem ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przy uwzględnieniu górnych granic stawek kwotowych oraz stawek minimalnych, a także różnicuje podatek ze względu na wiek pojazdu i jego wpływ na środowisko naturalne.

Wysokość stawek minimalnych określa się dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Uchwałą Nr 24/1410/2015 z dnia 2 grudnia 2015 r. stwierdziło nieważność części postanowień Uchwały Nr XXI/145/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. W związku z tym został przygotowany nowy projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych, który uwzględnia wskazania RIO w Poznaniu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Buchholc

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »