| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/100/15 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 15 grudnia 2015r.

w sprawie zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 6 k ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 1399 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustanawia się zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Czerniejewo, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawnionej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163) .

§ 2. Zwolnienie z opłaty o którym mowa w §1 następuje w wysokości 50 % kosztów ponoszonych za gospodarowanie odpadami przez uprawnionego do zwolnienia właściciela nieruchomości.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Czerniejewo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2016 r.


Uzasadnienie

DO UCHWAŁY NR XV/100/15

RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

z dnia 15 grudnia 2015

W dniu 1 lutego 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Znowelizowana ustawa zmienia art. 6 k ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który dotychczas przewidywał zwolnienia i dopłaty. Obecnie rada gminy może, w drodze uchwały, zastosować zwolnienie w całości lub w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163) .

Na terenie Miasta i Gminy Czerniejewo zwolnienie ustalono w wysokości 50% opłaty miesięcznej. Rozwiązanie to pozwoli na zmniejszenie obciążeń z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych mieszkańcom o najniższych dochodach, często będących beneficjentami systemu pomocy społecznej.

Projekt uchwały uzyskał poztytywną na wspólnym posiedzeniu połączonych Komisji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo w dniu 9 grudnia 2015r.

W tym stanie rzeczy podjęcie przedmiotowej uchwały jest konieczne i uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Uwalniamy od problemów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »