| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/359/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

z dnia 21 grudnia 2015r.

zmieniająca uchwałę Nr III/44/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2015

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 1392), art. 211, 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr III/44/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2015 r. poz. 482 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 uchwały

zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę 11.866.116 zł do kwoty 1.120.951.201 zł, z tego:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.333.284 zł do kwoty 885.288.649 zł

- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 8.532.832 zł do kwoty 235.662.552 zł

zmienia się treść załącznika nr 1 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały

2) w § 2 ust. 1 uchwały

zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę 4.133.884 zł do kwoty 1.140.387.272 zł, z tego:

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 3.099.648 zł do kwoty 751.175.866 zł

- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.034.236 zł do kwoty 389.211.406 zł

zmienia się treść załącznika nr 2 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

3) w § 2 ust. 3 uchwały

zmienia się treść załącznika nr 6 Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne na 2015 rok i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały

4) w § 3 pkt 1 uchwały

zwiększa się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 170.780 zł do kwoty 170.179.015 zł

5) w § 3 pkt 3 uchwały

zmniejsza się dotacje na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO KL i PO PT o kwotę 1.778.172 zł do kwoty 39.588.407 zł

zmienia się treść załącznika nr 5 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały

6) w § 4 ust. 1 pkt 1 uchwały

zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 16.000.000 zł do kwoty 19.436.071 zł

7) w § 4 ust. 1 pkt 2 uchwały

zmniejsza się łączną kwotę przychodów budżetu o kwotę 16.000.000 zł do kwoty 69.436.071 zł

zmienia się treść załącznika nr 3 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały

8) w § 5 pkt 1 uchwały

zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 1.140.303 zł do kwoty 1.034.215 zł

9) w § 5 pkt 2 uchwały

zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 50.000 zł do kwoty 3.676.083 zł

zmniejsza się rezerwę celową na wydatki bieżące o kwotę 50.000 zł do kwoty 3.676.083 zł

10) w § 5 pkt 2 tiret czwarte uchwały

zmniejsza się rezerwę celową na wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych z kwoty 50.000 zł o kwotę 50.000 zł

11) § 8 uchwały otrzymuje brzmienie:

Ustala się plany dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych:

- dochody w wysokości5.189.442 zł,

- wydatki w wysokości5.189.442 zł";

zmienia się treść załącznika nr 10 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały

12) § 9 uchwały otrzymuje brzmienie:

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 20.000.000 zł,

w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 10.000.000 zł.".

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego


Zofia Szalczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/359/15
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2015 rok


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/359/15
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2015 rok


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/359/15
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Przychody i rozchody budżetu
Województwa Wielkopolskiego w 2015 roku


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/359/15
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego
w 2015 roku


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/359/15
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne na 2015 rok


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/359/15
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Plany dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy
o finansach publicznych na 2015 rok

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Verum Numerica

Usługi księgowe │Audyt księgowy i podatkowy│ Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »