| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/107/2016 Rady Gminy Kwilcz

z dnia 1 lutego 2016r.

w sprawie zmiany uchwały Nr V/36/2015 Rady Gminy Kwilcz z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli na terenie Gminy Kwilcz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) oraz art. 20c ust. 4 i 6 w związku z art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.)

Rada Gminy Kwilcz
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/36/2015 Rady Gminy Kwilcz z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli na terenie Gminy Kwilcz, zmienia się § 1 ust. 1 pkt 2, który otrzymuje brzmienie:

dziecko objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym, które mieszka w obwodzie szkoły, w której znajduje się przedszkole".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kwilcz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Grzegorz Korpik


Uzasadnienie

do Uchwały Rady Gminy Kwilcz
w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych
dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły

Przyjęcie 29 grudnia 2015 r. przez Sejm poselskiego projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty, zakłada przywrócenie obowiązku szkolnego dla dzieci siedmioletnich i odbycia rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego dla sześciolatków. Dzieci w wieku od 3 do 5 lat będą miały prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. Ponieważ obowiązek odbycia obowiązkowego przygotowania przedszkolnego dla pięciolatków został zniesiony, należy dostosować do wskazanych zmian obowiązującą uchwałę Rady Gminy w tym zakresie, stąd dotychczasowe brzmienie § 1 ust. 1 pkt 2: "dziecko pięcioletnie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym, które mieszka w obwodzie szkoły, w której znajduje się przedszkole" zmienia się na: "dziecko objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym, które mieszka w obwodzie szkoły, w której znajduje się przedszkole".

Wójt Gminy


Stanisław Mannek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Uwalniamy od problemów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »