| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/108/2016 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim

z dnia 22 lutego 2016r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Koźmin Wielkopolski

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2015r. poz. 1515 ze zm.) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014r., poz 191 ze zm.), Rada Miejska w Koźminie Wielkopolskim uchwala, co następuje:

§ 1. Nauczycielom realizującym etat łączony, tj. prowadzącym zajęcia o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w ramach jednego etatu, ustala się pensum proporcjonalnie
w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych przez nauczycieli zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

§ 2. Godziny realizowane powyżej tak ustalonego pensum stanowią, zgodnie z art. 35 ust. 2 Karty Nauczyciela, godziny ponadwymiarowe.

§ 3. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli, realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, określa się według wzoru: P = (x1+ x2+ …) : [(x1: y1) + (x2: y2) + (…)], gdzie: P - oznacza ustalony tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, x1, x2…. - oznacza liczbę godzin zajęć realizowanych przez nauczyciela w ramach stanowisk określonego typu (rodzaju szkoły) przydzielonych w arkuszu organizacyjnym, y1, y2 … - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, ustalonych w art. 42 ust. 3 i ust. 7 Karty Nauczyciela dla danego typu (rodzaju) szkoły.

§ 4. Obliczone pensum w ułamku dziesiętnym zaokrągla się do pełnych godzin:

a) wielkości nieprzekraczające 0,49 pomija się,

b) wartości 0,50 i więcej podwyższa się do pełnej liczby.

§ 5. Wartość godziny ponadwymiarowej oblicza się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela i ustalonego pensum.

§ 6. Pensum dla nauczycieli realizujących etat łączony ustala się indywidualnie.

§ 7. Odpowiedzialność za prawidłowe ustalenie tygodniowego, obowiązkowego czasu pracy nauczyciela
i jego rozliczenie ponosi dyrektor szkoły.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koźmina Wielkopolskiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim


mgr inż. Justyn Zaradniak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

WFY Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »