| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 184/XVIII/2016 Rady Miejskiej w Śremie

z dnia 25 lutego 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli prowadzonych przez gminę Śrem na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515, poz. 1045, poz. 1890) oraz art. 20c ust. 4 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015r. poz. 2156 z późn. zm.[1])) Rada Miejska w Śremie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 38/V/2015 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli prowadzonych przez gminę Śrem na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2015r. poz. 1791) § 3 otrzymuje brzmienie:

Kryteria, o których mowa w §1 i dokument, o którym mowa w §2 w rekrutacji przeprowadzanej do roku szkolnego 2018/2019 obowiązują również w odniesieniu do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Śrem.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śremu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady


Katarzyna Sarnowska


Uzasadnienie

UCHWAŁY NR 184/XVIII/2016

RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE

z dnia 25 lutego 2016 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli prowadzonych przez gminę Śrem na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów

Zgodnie z zapisami art. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2015r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016r. poz. 35), przepisy dotyczące przekształcenia oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w przedszkola mają być stosowane od dnia 1 września 2019r.

W związku z powyższym do roku szkolnego 2018/2019 do rekrutacji do oddziałów przedszkolnych będą nadal stosowane kryteria, brane pod uwagę przy rekrutacji do przedszkoli.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za uzasadnione.

Przewodnicząca Rady


Katarzyna Sarnowska


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 7, Dz. U. z 2015 r. poz. 357, poz. 1045, poz. 1418, Dz. U. z 2016 r. poz. 64, poz. 35.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Ostrowski

Analityk rynku produktów bankowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »