| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/136/2016 Rady Miejskiej w Krobi

z dnia 24 lutego 2016r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/289/2002 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 23 kwietnia 2002r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Krobia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515; z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 150; z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIV/289/2002 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Krobia, wprowadza się następujące zmiany:

1)§ 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "1. Zamieszkują w lokalu, w którym na osobę przypada mniej niż 5m2 powierzchni mieszkalnej i:

a) których średni miesięczny dochód brutto na jednego członka gospodarstwa domowego, w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przydział lokalu, nie przekroczył 150% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych lub 135% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwach wieloosobowych, lub

b) udokumentowały niepełnosprawność lub długotrwałą chorobę swoją lub innej osoby uprawnionej do wspólnego zamieszkania, a średni miesięczny dochód brutto na jednego członka gospodarstwa domowego, w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przydział lokalu, nie przekroczył 160% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych lub 150% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwach wieloosobowych.",

2)§ 6 pkt 3 otrzymuje brzemienie : "3. Nie mają tytułu prawnego do lokalu i:

a) których średni miesięczny dochód brutto na jednego członka gospodarstwa domowego, w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przydział lokalu, nie przekroczył 120% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych lub 100% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwach wieloosobowych pod warunkiem, że jest brak osób zobowiązanych do świadczeń alimentacyjnych, lub

b) udokumentowały niepełnosprawność lub długotrwałą chorobę swoją lub innej osoby uprawnionej do wspólnego zamieszkania, a średni miesięczny dochód brutto na jednego członka gospodarstwa domowego, w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przydział lokalu, nie przekroczył 150% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych lub 135% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwach wieloosobowych, pod warunkiem, że jest brak osób zobowiązanych do świadczeń alimentacyjnych."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krobi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Wolny

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »