| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII.109.2016 Rady Gminy Białośliwie

z dnia 27 stycznia 2016r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Białośliwie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm. poz. 1045, poz. 1890) oraz art. 20c ust. 4 i 6 w zw. z art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm. z 2014 r. poz. 7; z 2015 r. poz. 357, poz. 1045, poz. 1418; z 2016 r. poz. 35, poz. 64) Rada Gminy w Białośliwiu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przeprowadzanego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Białośliwie ustala się następujące kryteria, ich wartość oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia:

Lp.

Kryterium

Liczba

punktów

Dokument potwierdzający spełnienie kryterium

1.

Miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców/opiekunów prawnych znajduje się na terenie Gminy Białośliwie

5

zaświadczenie

2.

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do przedszkola, do którego ubiega się kandydat lub rodzeństwo kandydata ubiega się także o przyjęcie do tego samego przedszkola

4

oświadczenie

3.

Osoba samotnie wychowujące kandydata

5

oświadczenie

4.

Rodzice rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym właściwym dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Białośliwie

4

oświadczenie

5.

Dziecko, które w poprzednim roku szkolnym uczestniczyło w postępowaniu rekrutacyjnym i nie zostało przyjęte do żadnego przedszkola

3

oświadczenie

6.

Przynajmniej jeden z rodziców/opiekunów prawnych uczy się w szkole lub studiuje

4

oświadczenie

2. Kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w ust. 1 stosuje się odpowiednio w odniesieniu do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Białośliwie.

§ 2. W przypadku nieprzedłożenia dokumentu potwierdzającego spełnienie danego kryterium, komisja rekrutacyjna przy rozpatrzeniu wniosku nie uwzględnia danego kryterium.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białośliwie.

§ 4. Traci moc uchwała Nr VI/42/2015 Rady Gminy Białośliwie z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Białośliwie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przwodniczący Rady


Krzysztof Sonnenberg

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Pakosińska-Krawczyńska

Kancelaria Adw. Magdalena Pakosińska-Krawczyńska, chtsanwältin (RAK Berlin), Adwokat niemiecki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »