| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/93/2016 Rady Miejskiej Gminy Nekla

z dnia 24 lutego 2016r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nekla, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 20e ust.2, 3, 4 i 7, w związku z art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015r, poz. 2156 z późn. zm.) Rada Miejska Gminy Nekla uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące kryteria rekrutacji wraz z liczbą punktów do klasy pierwszej szkoły podstawowej i gimnazjum, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół:

1) kandydat uczęszczał w poprzednim roku szkolnym do przedszkola lub szkoły podstawowej na terenie Gminy Nekla - 10 pkt;

2) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata - 8 pkt;

3) niepełnosprawność kandydata - 7 pkt;

4) rodzice lub jeden z rodziców dziecka (opiekunów prawnych) pracuje w miejscowości należącej do obwodu danej szkoły podstawowej/gimnazjum - 6 pkt;

5) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki - 5 pkt;

§ 2. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów są:

1) w zakresie § 1 pkt 1 - potwierdzenie na wniosku przez dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej o uczęszczaniu kandydata do przedszkola znajdującego się w obwodzie tej szkoły,

2) w zakresie § 1 pkt 2 - potwierdzenie na wniosku przez dyrektora szkoły podstawowej o kontynuacji nauki przez rodzeństwo kandydata w kolejnym roku szkolnym w tej szkole,

3) w zakresie § 1 pkt 3 - kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie równoważonego rozwoju w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.),

4) w zakresie § 1 pkt 4 - oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o miejscu pracy rodziców (opiekunów prawnych),

5) w zakresie § 1 pkt 5 - oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o miejscu zamieszkania krewnych kandydata wspierających rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nekla.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

e-file sp. z o.o.

Producent aplikacji i rozwiązań pomocnych w biznesie oraz w kontaktach z urzędami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »