| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/191/16 Rady Miasta i Gminy Gołańcz

z dnia 26 lutego 2016r.

w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1045), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz.1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 2150 ) Rada Miasta i Gminy Gołańcz uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie na 2016 rok uchwalonym Uchwałą nr XIV/156/15 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 29 grudnia 2015 r. zmienionym: Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA.0050.4.2016 z dnia 12 lutego 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na rok 2016 o kwotę 52.500,00 zł, tj. do kwoty 27.796.821,00 zł;

2) dochody budżetu na rok 2016 to:

a) dochody bieżące, po zmianach wynoszą 27.741.421,00 zł,

b) dochody majątkowe, po zmianach wynoszą 55.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do uchwały budżetowej nr XIV/156/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku;

3) zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na rok 2016 o kwotę 52.500,00 zł, tj. do kwoty 27.835.609,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do uchwały budżetowej nr XIV/156/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku;

4) wydatki budżetu na rok 2016 to:

a) wydatki bieżące, po zmianach wynoszą 25.995.609,00 zł,

b) wydatki majątkowe, po zmianach wynoszą 1.840.000,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gołańcz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Gołańcz


Józef Ryłko


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/191/16
Rady Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 26 lutego 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/191/16
Rady Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 26 lutego 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Uzasadnienie

W budżecie Miasta i Gminy Gołańcz na 2016 rok dokonuje się następujących zmian:

- na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB - I.3111.39.2016.3 z dnia 15 lutego 2016r. w sprawie zwiększenia dotacji celowych na rok 2016 na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020, o którym mowa w Uchwale Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r.

dochody:

dz. 852

rozdział

85295

§ 2030

52.500,00

zwiększenie

wydatki:

dz. 852

rozdział

85295

§ 3110

52.500,00

zwiększenie

WYDATKI:

W rozdziale urzędy gmin zmniejsza się paragraf zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększa się plan wydatków budżetowych w rozdziale pozostała działalność z przeznaczeniem na "Opracowanie Programu Rozwoju Miasta i Gminy Gołańcz" - 4.305,00

750

Administracja publiczna

0,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- 4 305,00

Zakup materiałów i wyposażenia

- 4 305,00

75095

Pozostała działalność

4 305,00

Zakup usług pozostałych

4 305,00

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Gołańcz


Józef Ryłko

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

DEFIDE Beata Naróg

Usługi i Doradztwo Kadrowe. Szkolenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »