| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/192/16 Rady Miasta i Gminy Gołańcz

z dnia 26 lutego 2016r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/185/15 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Gołańcz przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz.1515) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156) Rada Miasta i Gminy Gołańcz uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XIV/185/15 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 29 grudnia 2015 r. dokonuje się następujących zmian:

1) § 2. ust.2. otrzymuje brzmienie:

Niepubliczne przedszkola, które nie spełniają wymagań określonych w art. 90 ust. lb ustawy o systemie oświaty otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości nie niższej niż 75 % ustalonych w budżecie Gminy Gołańcz wydatków bieżących, ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy Gołańcz, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Gołańcz pod warunkiem, że osoba prowadząca niepubliczne przedszkole poda organowi dotującemu informację o planowanej liczbie uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.";

2) § 2. ust.3 otrzymuje brzmienie:

Osoby prowadzące niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, niespełniające warunków, o których mowa w art. 90 ust. l c ustawy o systemie oświaty, otrzymują na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację w wysokości nie niższej niż 40 % wydatków bieżących, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę Gołańcz, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Gołańcz pod warunkiem, że osoba prowadząca niepubliczną formę wychowania przedszkolnego poda organowi dotującemu informację o planowanej liczbie uczniów nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gołańcz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Uzasadnienie

W związku ze stwierdzeniem przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu nieważności Uchwały nr XIV/185/15 w części dotyczącej § 2 ust.2 i 3 w zakresie wyrażenia "z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Gołańcz" konieczne było wprowadzenie zmiany zapisu na wyrażenie "nie niższej niż" kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Gołańcz.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Gołańcz


Józef Ryłko

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Bogdan

Założycielka agencji pracy Jobhouse, ekspertka z zakresu HR i rynku pracy. W marcu 2017 roku otrzymała nagrodę publiczności w ogólnopolskim konkursie Bizneswoman Roku, organizowanym przez kobiecy portal Sukces Pisany Szminką.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »