| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/92/16 Rady Miasta i Gminy Dolsk

z dnia 24 lutego 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz.1515 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214,215, 235, 236, 237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm) oraz art.16 ust. 5 ustawy z dnia 20 listopada 2009r. o zmianie ustawy - prawo ochrony środowiska oraz niektórych ustaw (Dz. U z 2009r. Nr 215, poz1664), Rada Miasta i Gminy Dolsk uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/88/15 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy na 2016 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 4/16 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29 stycznia 2016r., ,wprowadza się następujące zmiany:

1. a) w § 1 zwieksza się planowane dochody o kwotę 40 005,00zł i ustala się łączną kwotę dochodów 16 516 882,00zł w tym;

- dochody bieżące 15 916 882,-zł,

- dochody majątkowe 600 000,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

b) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 010 219,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2. a) w § 2 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 40 005,00zł i ustala się łączną kwotę wydatków 15 019 882,00zł w tym;

- wydatki bieżące 14 846 855,00zł,

- wydatki majątkowe 173 027zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

b) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 010 219,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

3. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej - Dotacje z budżetu gminy, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej - Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy na 2016 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej - Plan wydatków inwestycyjnych - na 2016 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

6. Paragraf 4 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie; "§ 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 1 500 000,-zł, z tego na : - pokrycie występujacego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1 500 000,-zł."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dolsk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Dolsk


Janina Pawełczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/92/16
Rady Miasta i Gminy Dolsk
z dnia 24 lutego 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/92/16
Rady Miasta i Gminy Dolsk
z dnia 24 lutego 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/92/16
Rady Miasta i Gminy Dolsk
z dnia 24 lutego 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/92/16
Rady Miasta i Gminy Dolsk
z dnia 24 lutego 2016 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/92/16
Rady Miasta i Gminy Dolsk
z dnia 24 lutego 2016 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/92/16
Rady Miasta i Gminy Dolsk
z dnia 24 lutego 2016 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/92/16
Rady Miasta i Gminy Dolsk
z dnia 24 lutego 2016 r.
Zalacznik7.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

E-sprawozdania

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Galt

Prawo, podatki, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »