| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/108/2016 Rady Miejskiej w Wągrowcu

z dnia 25 lutego 2016r.

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

Na podstawie art 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwaca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. z 2014 poz. 150 z póź. zm.[1])) Rada Miejska w Wągrowcu uchwala co nastepuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy miejskiej Wągrowiec na lata 2016-2020, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wągrowca.

§ 3. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu


Wiesław Zając


Załącznik do Uchwały Nr XVI/108/2016
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 25 lutego 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

Podstawę prawną podjęcia uchwały stanowi art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym Rada gminy uchwala wieloletnie programy gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy (...). Stosownie do ust. 2 tego artykułu Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy powinien być opracowany na co najmniej pięć kolejnych lat (…). Poprzednio uchwalony program, przyjęty uchwałą Rady nr V/31/2011 z dnia 24 lutego 2011 roku, obejmował lata 2011-2015. Z uwagi na upływu okresu objętego planem należy podjąć kolejną uchwałę, na następny, co najmniej pięcioletni okres. Wobec powyższego podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.

Uchwała nie rodzi bezpośrednich skutków finansowych dla budżetu miasta.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu


Wiesław Zając


[1]) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 poz. 1322, poz 1777, 2016 poz.8.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Zawadzka

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »