| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Postanowienie nr 14/2016 Komisarza Wyborczego w Kaliszu

z dnia 7 marca 2016r.

w sprawie wstapienia w miejsce radnego Rady Powiatu Ostrowskiego, którego mandat wygasł

Na podstawie art. 387 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy /Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm./ w związku z postanowieniem nr 10/16 Komisarz Wyborczego w Kaliszu z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Ostrowskiego /Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 1411/ postanawia się, co następuje:

§ 1. Stwierdza się wstąpienie w miejsce radnej Pani Joanny Ewy Glapiak, której mandat wygasł, kandydata z tej samej listy Pana Mirosława Jana Nowackiego, który w okręgu wyborczym nr 4 z listy nr 3 Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość w wyborach do Rady Powiatu Ostrowskiego, przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r., uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności.

§ 2. Postanowienie doręcza się niezwłocznie zainteresowanemu i przesyła Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz Przewodniczącemu Rady Powiatu Ostrowskiego.

§ 3. Postanowienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wojciech Vogt


Uzasadnienie

Komisarz Wyborczy w Kaliszu postanowieniem nr 10/16 z dnia 16 lutego 2016 r. stwierdził wygaśnięcie mandatu radnej Rady Powiatu Ostrowskiego Pani Joanny Ewy Glapiak, która objęła mandat z listy nr 3 Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość w okręgu wyborczym nr 4 na podstawie postanowienia nr 112/15 Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce radnego Rady Powiatu Ostrowskiego, którego mandat wygasł, wskutek pisemnego zrzeczenia się mandatu.

Zgodnie z art. 387 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy /Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm./ w przypadku stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego wybranego w okręgu wyborczym dla wyboru rady w mieście na prawach powiatu/powiatu, komisarz wyborczy postanawia o wstąpieniu na jego miejsce kandydata z tej samej listy, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa wybieralności.

Komisarz Wyborczy w Kaliszu stwierdził, że kandydatem z listy nr 3 Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość w okręgu wyborczym nr 4 w wyborach do Rady Powiatu Ostrowskiego, przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r., który uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa wybieralności jest Pan Mirosław Jan Nowacki, który nie zrzekł się pierwszeństwa do obsadzenia mandatu na rzecz kolejnego kandydata z tej samej listy.

Jednocześnie Komisarz Wyborczy w Kaliszu w oparciu o stały rejestr wyborców prowadzony przez Gminę Nowe Skalmierzyce stwierdza, że Pan Mirosław Jan Nowacki nie utracił prawa wybieralności w wyborach do Rady Powiatu Ostrowskiego.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono, jak w sentencji.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Gierus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »