| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/80/16 Rady Gminy w Chodowie

z dnia 28 stycznia 2016r.

w sprawie sprostowania błędu pisarskiego

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(t.jedn.Dz.U z 2015r.poz.1515) art. 5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych(t.jedn.Dz.U.z 2014r.poz.849 z póź.zm.) oraz art. 113 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t,jedn.Dz.U.z 2000r.Nr 98,poz.1071 z póź.zm.) Rada Gminy w Chodowie uchwala ,co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/66/15 Rady Gminy w Chodowie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości prostuje się oczywistą pomyłkę pisarską , a mianowicie w § 1 w wierszu pierwszym:jest: "W paragrafie 1 ust.1 dodaje się pkt.4 w brzmieniu:" a powinno być:"W paragrafie 1 ust.1 uchwały Nr XVI/60/15 Rady Gminy w Chodowie z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości dodaje się pkt.4 w brzmieniu:".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji.

Przewodnicząca Rady Gminy


Longina Nowakowska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

WFY Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »