| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/135/2016 Rady Gminy Skulsk

z dnia 29 lutego 2016r.

w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Skulsk

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz z art. 15 ust. 1 i art. 19 pkt 1 lit. a/ i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849; ze zm.)

uchwala się co następuje:

§ 1.

Wprowadza się opłatę targową.

§ 2.

1. Ustala się dzienne stawki opłat targowych pobieranych na terenie Gminy Skulsk.

2. Wyznacza się dwie strefy, w których można dokonywać czynności handlowych:a/ Strefę I , którą stanowi działka nr 49/2 przy ulicy Włocławskiej w Skulsku, b/ Strefę II, którą stanowi pobocze po obydwu stronach części ulicy Targowej w Skulsku, za skrzyżowaniem z drogą powiatową biegnącą w kierunku miejscowości Łuszczewo.

3. W strefie II zabrania się handlu zwierzętami.

4. Obowiązek uiszczenia opłaty targowej powstaje z chwilą rozpoczęcia sprzedaży w poszczególnych strefach.

§ 3.

1. Dzienne stawki opłaty targowej określa załącznik nr 1 do uchwały.

2. Obowiązku uiszczania opłaty targowej nie mają osoby odprowadzające podatek od nieruchomości położonych w wyznaczonych strefach opłaty targowej.

3. Opłatę targową uiszcza się u inkasenta w dniu dokonywania sprzedaży.

§ 4.

1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Inkasentem opłaty targowej jest Zakład Komunalny w Skulsku.

3. Poboru opłaty targowej dokonuje się na drukach stosowanych do przyjmowania wpłat gotówkowych w jednostkach własnych lub na drukach kwitariuszy przychodowych K-103.

4. Całość kwoty uzyskanej z opłaty targowej inkasent wpłaca do kasy Urzędu Gminy w Skulsku w terminie do 16-go dnia każdego miesiąca.

5. Za pobór opłaty targowej inkasent będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 60% zainkasowanej opłaty.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skulsk.

§ 6.

Traci moc Uchwała nr XV/104/2008 Rady Gminy Skulsk z dnia 11 kwietnia 2008 roku w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności wysokości stawek opłaty targowej

§ 7.

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania.


Uzasadnienie

do uchwały nr XVIII/135/2016

Rady Gminy Skulsk

z dnia 29 lutego 2016 r.w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy SkulskRada Gminy Skulsk postanowiła przyjąć uchwałę w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Skulsk, albowiem z dniem 1 stycznia 2016 roku, na mocy art. 59 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz.1045) wchodzi w życie art. 9 pkt 10 tejże ustawy wprowadzający nową treść art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849; ze zm.). Dotychczasowe brzmienie tego przepisu nakazywało obligatoryjne przyjęcie stawek opłaty targowej. Dlatego należało podjąć nową uchwałę.


Załącznik do Uchwały Nr XVIII/135/2016
Rady Gminy Skulsk
z dnia 29 lutego 2016 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radcowska Mariusz Boruch

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »