reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/107/16 Rady Gminy Lipka

z dnia 24 marca 2016r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art.18. ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) oraz art. 15 ust. 1, art.19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j. t. Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) Rada Gminy Lipka uchwala co następuje:

§ 1. 1. Na terenie Gminy Lipka wprowadza się opłatę targową.

2. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na terenie Gminy Lipka.

§ 2. 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej w wysokości:

1) 15 zł za zajęcie powierzchni użytkowej do 9 m2,

2) 5 zł za każde następne 9 m2 zajętej powierzchni użytkowej.

2. Dzienna stawka opłaty targowej nie może przekroczyć stawki określanej corocznie przez Ministra Finansów na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

3. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

4. Opłata targowa jest płatna, bez wezwania na rachunek Gminy Lipka, z zastrzeżeniem § 3.

§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Na inkasenta opłaty targowej wyznacza się Renatę Dubaj i Daniela Dubaj.

3. Inkasent rozlicza się z pobranej opłaty targowej najpóźniej w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca w Urzędzie Gminy Lipka.

4. Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o którym mowa w ust. 2 w wysokości 50 % pobranych opłat.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr IX/75/15 Rady Gminy Lipka z dnia 29 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lipka


Krzysztof Olczak

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

KOGNITARIAT

Biuro podatkowo-finansowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama