reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/409/2016 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej

z dnia 29 marca 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Środa Wielkopolska na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz.1515 ze zmianami ), oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r, poz. 885 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVIII/342/2015 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Środa Wielkopolska na rok 2016

po uwzględnieniu zmian wprowadzonych:

Zarządzeniem Nr 7/2016 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 15 stycznia 2016 roku,

Uchwałą Nr XIX/359/2016 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 28 stycznia 2016 roku,

Zarządzeniem Nr 11/2016 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 29 stycznia 2016 roku,

Zarządzeniem Nr 21/2016 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 12 lutego 2016 roku,

Uchwałą Nr XX/373/2016 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 25 lutego 2016 roku,

Zarządzeniem Nr 30/2016 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 26 lutego 2016 roku, Zarządzeniem Nr 35/2016 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 08 marca 2016 roku wprowadza się:

1) . W § 1

1. 1 określa się dochody budżetu gminy na kwotę 119.219.216 zł z tego:

1) określa się dochody bieżące na kwotę 101.848.673 zł

2) określa się dochody majątkowe na kwotę 17.370.543 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) . W § 2

2. 1 zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 900.000 zł do kwoty 121.717.589 zł w tym:1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 700.000 zł na kwotę 96.691.462 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 200.000 zł na kwotę 25.026.127 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3) . Zmienia się § 3 który, otrzymuje brzmienie:,,Deficyt budżetu w kwocie 2.498.373 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych''

4) . Zmienia się § 4, który otrzymuje brzmienie: ,, Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 8.888.570 zł'', zgodnie z załącznikiem Nr 4.

5) . Zmienia się § 5, który otrzymuje brzmienie: ,, Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 6.390.197 zł'', zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Środa Wielkopolska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Paweł Dopierała


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/409/2016
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 29 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1-Dochody


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/409/2016
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 29 marca 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2-wydatki


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/409/2016
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 29 marca 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3-wydatki majątkowe


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/409/2016
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 29 marca 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4-przychody i rozchody


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXII/409/2016Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej

z dnia 29 marca 2016 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Środa Wielkopolska

na rok 2016

I. WYDATKI

Zwiększa się wydatki o kwotę 900 000 złotych z kwoty 120 817 589 złotych do kwoty

121 717 589 złotych.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - zwiększa się wydatki o kwotę 700 000 złotych z kwoty 2 048 000 złotych do kwoty 2 748 000 złotych.

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - zwiększa się wydatki o kwotę 700 000 złotych z kwoty 888 000 złotych do kwoty 1 588 000 złotych z przeznaczeniem na odsetki od kredytów i pożyczek.

Dział 926 - kultura fizyczna - zwiększa się wydatki o kwotę 200 000 złotych z kwoty 3 284 973 złote do kwoty 3 484 973 złote.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe - zwiększa się wydatki o kwotę 200 000 złotych z kwoty 914 973 złote do kwoty 1 114 973 złote.

Zapisuje się zadanie pn. "Rozbudowa infrastruktury sportowej na Stadionie Średzkim" w zakresie zaplecza szatniowo-sanitarnego i dokonuje się zabezpieczenia środków w kwocie 5.000.000 zł z podziałem na lata :

2016 - 200.000 zł

2017 - 3.000.000 zł

2018 - 1.800.000 zł.

Powyższa zmiana jest niezbędna w celu złożenia wniosku o dofinansowanie do Ministra Sportu i Turystyki w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kredytmarket

Kredyty online dla małych firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama