reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/155/16 Rady Powiatu Jarocińskiego

z dnia 31 marca 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Jarocińskiego

Na podstawie art.2 ust.4, art.12 pkt 1, art.19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195) Rada Powiatu Jarocińskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VIII/70/15 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie Statutu Powiatu Jarocińskiego (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2015 r. poz.3615) wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 3 ust.1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

miasta: Jarocin, Żerków, Jaraczewo".

2. w § 33 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki oraz przy wykorzystaniu systemu elektronicznego. W przypadku awarii systemu elektronicznego lub gdy Rada tak postanowi, głosowanie jawne odbywa się bez użycia tego systemu.".

3. po § 43 dodaje się § 43a w brzmieniu:

Komisja Rewizyjna poza zadaniami określonymi w ustawie oraz statucie:

1) bada i opiniuje skargi na podmioty, o których mowa w art. 229 pkt. 4 ustawy z dnia ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz.23);

2) rozpatruje petycje, o których mowa w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195).".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jarocińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Jan Szczerbań


Uzasadnienie

do uchwały Nr XX/155/16

Rady Powiatu Jarocińskiego

z dnia 31 marca 2016 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Jarocińskiego

W dniu 6 września 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195). Zgodnie z art. 9 ust. 2 tej ustawy petycja złożona do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ, chyba, że w statucie tej jednostki zostanie wskazany organ wewnętrzny tego organu stanowiącego właściwy w tym zakresie.

Korzystając z powołanej delegacji ustawowej wskazuje się stałą komisję rady - Komisję Rewizyjną do rozpatrywania złożonych do Rady petycji.

Ponadto w związku z ugruntowaną praktyką proponuje się, by Komisja Rewizyjna badała i opiniowała skargi wnoszone na podmioty, o których mowa w art. 229 ust. 4 ustawy
z dnia ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2016 r. poz.23).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Edyta Grymel

Prawnik, specjalista prawa rodzinnego i gospodarczego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama