reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/108/2016 Rady Miejskiej Ostrzeszów

z dnia 31 marca 2016r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U z 2016 poz. 250) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrzeszowie, Rada Miejska Ostrzeszów uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc obowiązująca Uchwała Rady Miejskiej Ostrzeszów Nr XXIX/186/2013 z dnia 21 lutego 2013 r., w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ostrzeszów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Ostrzeszów


mgr Edward Skrzypek


Załącznik do Uchwały Nr XVII/108/2016
Rady Miejskiej Ostrzeszów
z dnia 31 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW


Uzasadnienie

Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminach stanowi wykonanie ustawowego upoważnienia, wynikającego z art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 250).

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Miejska Ostrzeszów określa, w drodze uchwały regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Ostrzeszów zgodnie z zapisami zawartymi w nowelizacji. Zapisy niniejszego regulaminu są zgodne z zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami. Projekt niniejszego regulaminu jest zgodny z art. 4 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie i został zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Ponadto wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 10 lutego 2016 r. część przepisów regulaminu z dnia 21 lutego 2013 r. została uchylona.

W świetle powyższego, wywołanie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paragona

europejski lider w dziedzinie rozwiązań kadrowych w sektorze medycznym

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama