reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/119/2016 Rady Gminy Kleszczewo

z dnia 22 marca 2016r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2016r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Kleszczewo uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIII/81/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016r. zmienionej Uchwałą Nr XIV/96/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r., Uchwałą Nr XV/112/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Po stronie dochodów:

1) W § 1 ust.1

- zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu o 32.682,00 zł,

- pkt. 1 zwiększa się dochody bieżące o 32.682,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, co odpowiednio zmienia treść załącznika nr 1 do Uchwały budżetowej, i tak § 1 ust. 1 po zmianie przyjmuje następujące brzmienie:

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016r. w kwocie 27.734.548,00 zł,

z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 25.201.005,00 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 2.533.543,00zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.";

2) w § 1 ust. 2 pkt. 1 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 12.482,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, co odpowiednio zmienia treść załącznika Nr 3 do uchwały budżetowej, i tak § 1 ust. 2 pkt. 1 po zmianie przyjmuje następujące brzmienie: "dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.384.402,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały"

2. Po stronie wydatków:

1) W § 2 ust. 1

- zwiększa się łączna kwotę wydatków 32.682,00 zł,

- w pkt. 1 zwiększa się wydatki bieżące o 32.682,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały, co odpowiednio zmienia treść załącznika nr 2 do uchwały budżetowej,

- w pkt. 2 przesuwa się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej Uchwały, co odpowiednio zmienia treść załącznika Nr 2a do uchwały budżetowej, i tak § 2 ust. 1 po zmianie przyjmuje następujące brzmienie:

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016r. w kwocie 26.787.281,12 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 uchwały.

z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 23.460.837,12,12 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 3.326.444,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2a do uchwały,";

2) W § 2 ust. 2 pkt. 1 zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 12.482,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, co odpowiednio zmienia treść załącznika nr 3 do uchwały budżetowej, i tak § 2 ust. 2 pkt. 1 po zmianie przyjmuje następujące brzmienie:

wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.384.402,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Henryk Lesiński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/119/2016
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 22 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

załącznik 1 do Uchwały XVI/119/2016


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/119/2016
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 22 marca 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik 2 do Uchwały XVI/119/2016


Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XVI/119/2016
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 22 marca 2016 r.
Zalacznik2a.pdf

Załącznik 2a do Uchwały XVI/119/2016


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/119/2016
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 22 marca 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik 3 do Uchwału XVI/119/2016


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XVI/119/2016

Rady Gminy Kleszczewo

z dnia 22 marca 2016r.

Do planu dochodów i wydatków budżetu wprowadzono dotacje zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym w dniu 18.02.2016 i 22.02.2016r. od Wojewody Wielkopolskiego. Zmiana dotyczy dotacji w dziale 852 Pomoc społeczna tj.: na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania " - dotacja na zadania własne w wysokości 20.200,00 zł oraz dotacja na zadania zlecone w wysokości 12.482,00 zł przeznaczona na wdrożenie "Programu Rodzina 500 Plus"

Zwiększono o 2.072,00 zł plan na realizację programu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kleszczewo - Szkoły Podstawowej w Ziminie oraz świetlicy wiejskiej w Poklatkach". Środki przesunięto z zakupów inwestycyjnych Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Henryk Lesiński

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Kacprzak Kowalak i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni

Kancelaria kieruje swoje usługi zarówno do małych i średnich przedsiębiorców, jak i do osób fizycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama