reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/127/2016 Rady Gminy Łubowo

z dnia 12 kwietnia 2016r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2016r. poz. 446 ) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013r, poz. 885 ze zmianami ) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/100/2015 z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016. zmienionej uchwałą Nr XV/117/2016 z dnia 18.03.2016r. w p r o w a d z a s i ę n a s t ę p u j ą c e z m i a n y:

1. W § 1 ust. 1 i 2 :

1) Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę zł. 958.851,00 do kwoty zł. 23.764.700,00 w tym

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę zł. 958.851,00 do kwoty zł. 22.894.700,00 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2) Zwiększa się plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę zł.1.652.121,00 do kwoty zł. 3.928.745,00 zgodnie z załącznikiem Nr 3 będącego załącznikiem Nr 3a do uchwały budżetowej.

2. W § 1 ust. 1 i 2

1) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę zł. 1.462.012,00 do kwoty zł. 26.482.955,00 w tym

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę zł. 1.460.012,00 do kwoty zł. 22.328.849,00

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę zł. 2.000,00 do kwoty zł. 4.154.106,00 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2) Zwiększa się plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę zł. 1.652.121,00 do kwoty zł. 3.928.745,00 zgodnie z załącznikiem Nr 3a będącego załącznikiem nr 3b do uchwały budżetowej .

3) Zwiększa się plan wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł. 168.280,00 do kwoty zł. 268.880,00 zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

4) Zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę zł. 2.000,00 zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Deficyt budżetu w wysokości zł. 2.718.255,00 zostanie sfinansowany wolnymi środkami w kwocie zł. 2.175.955,00 oraz przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie zł. 542.300,00.

4. Zwiększa się kwotę planowanych przychodów o kwotę zł. 503.161,00 zgodnie z załącznikiem nr 6 .

5. Zwiększa się kwotę planowanych dotacji o kwotę zł. 168.280,00, z tego :

1) . dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę zł. 168.280,00 zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały budżetowej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Pozostałe warunki uchwały pozostają bez zmian.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Nowak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/127/2016
Rady Gminy Łubowo
z dnia 12 kwietnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/127/2016
Rady Gminy Łubowo
z dnia 12 kwietnia 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XVI/127/2016
Rady Gminy Łubowo
z dnia 12 kwietnia 2016 r.
Zalacznik2a.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/127/2016
Rady Gminy Łubowo
z dnia 12 kwietnia 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XVI/127/2016
Rady Gminy Łubowo
z dnia 12 kwietnia 2016 r.
Zalacznik3a.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/127/2016
Rady Gminy Łubowo
z dnia 12 kwietnia 2016 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/127/2016
Rady Gminy Łubowo
z dnia 12 kwietnia 2016 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/127/2016
Rady Gminy Łubowo
z dnia 12 kwietnia 2016 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 6. do Uchwały Nr XVI/127/2016
Rady Gminy Łubowo
z dnia 12 kwietnia 2016 r.
Zalacznik6..pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/127/2016
Rady Gminy Łubowo
z dnia 12 kwietnia 2016 r.
Zalacznik7.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka Ziobrowski Tax & Law

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama