reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/232/2016 Rady Miejskiej Międzychodu

z dnia 19 kwietnia 2016r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 6l ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2016, poz.250) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Określa się termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1. Ustala się, iż opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczące nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy uiszcza się co miesiąc, płatne w terminie do 30 każdego miesiąca, za dany miesiąc, w miesiącu lutym do 28 dnia miesiąca, tj. z dołu bez uprzedniego wezwania, z zastrzeżeniem pkt.1 i 2:

1) W przypadku zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, opłatę uiszcza się w terminie 30 dni od zaistniałej okoliczności.

2) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłatę uiszcza się w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

2. Ustala się, iż opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczące nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku uiszcza się rocznie z góry bez uprzedniego wezwania w następujących terminach:

1) za rok 2016 w terminie do dnia 30 lipca,

2) od roku 2017 i w kolejnych latach w terminie do dnia 30 marca,

3) w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłatę uiszcza się w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

§ 2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi płatna jest na rachunek bankowy Gminy Międzychód lub u inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzychodu.

§ 4. Traci moc uchwała nr VII/60/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r.


Uzasadnienie

Zmiana ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadzona ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 87), ogłoszona 17 stycznia 2015 r. wprowadziła możliwość przejęcia obowiązku odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Rada Miejska Międzychodu postanowiła podjąć uchwałę w sprawie przejęcia obowiązku odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku. W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest niezbędne w celu w określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty także dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krystyna Kwapisz

Radca prawny.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama