reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/234/2016 Rady Miejskiej Międzychodu

z dnia 19 kwietnia 2016r.

w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Międzychód w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokość cen za te usługi

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. , poz.446 z późn. zm.), art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250),Rada Miejska Międzychodu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się następujący rodzaj dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Międzychód w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów:

1) odbioru i zagospodarowania odpadów zielonych ulegających biodegradacji w ilości przekraczającej ilość określoną w § 6 uchwały Rady Miejskiej Międzychodu nr XXV/231/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę oraz określenia trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia tych usług.

2) właściciel nieruchomości dostarcza odpady, o których mowa w pkt 1 powyżej do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na własny koszt.

2. Określa się, iż wysokość ceny za usługę, o której mowa w § 1 wynosi 9,00 zł za każdy worek odpadów zielonych ulegających biodegradacji o pojemności 120 litrów, ponad ilość określoną w § 6 uchwały, o której mowa w ust. 1 pkt 1 powyżej.

3. Zapotrzebowanie na skorzystanie z usług wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 1 należy zgłosić podmiotowi prowadzącemu punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzychodu.

§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r.


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6r ust.4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) Rada gminy może określić, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokość cen za te usługi. Mając powyższe na uwadze Rada Miejska postanowiła, iż w ramach dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Międzychód w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów będzie pobierana opłata w wysokości 9 zł za każdy worek odpadów zielonych ulegających biodegradacji o pojemności 120 litrów, ponad ilość określoną w § 6 uchwały Rady Miejskiej Międzychodu nr XXV/231/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę oraz określenia trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia tych usług.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radcowska Mariusz Boruch

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama