reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/184/2016 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie

z dnia 26 kwietnia 2016r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/411/2010 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiary godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach, ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów oraz dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 42 ust. 6 i 7 pkt 1, 2, 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198 oraz z 2015 r. poz. 357, 1268 i 1418) Rada Miejska uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLI/411/2010 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiary godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach, ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów oraz dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin zmienia się § 7 nadając mu nową treść:

§ 7. Ustała się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy:

Lp.

Stanowisko

Tygodniowa liczba godzin obowiązującego wymiaru zajęć

1.

Logopeda

24

2.

Pedagog szkolny

20

3.

Psycholog

20

4.

Nauczyciel wspomagający

20

5.

Doradca zawodowy

20

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Murowana Goślina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XX/184/2016

Rady Miejskiej W Murowanej Goślinie

z dnia 26 kwietnia 2016 r.

w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiary godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach, ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów oraz dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin.

Zgodnie z ustawą - Karta Nauczyciela, organ prowadzący określa:

- tygodniowy obowiązkowy wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy , tj. pedagogów, logopedów,

- zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym wymiarze godzin,

- zasady udzielania i rozmiar obniżek zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Murowana Goślina.

Obecna uchwała uzupełnia zapisy uchwały Nr XLI/411/2010 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 21 czerwca 2010 r., w zakresie obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczyciela wspomagającego i doradcy zawodowego.

Treść uchwały została zaopiniowana przez związki zawodowe

Wywołanie niniejszej uchwały jest realizacją ustawowego upoważnienia.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Andziak

Księgowy / Biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama