reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/124/2016 Rady Gminy Drawsko

z dnia 27 kwietnia 2016r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy na 2016 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Drawsko uchwala co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy uchwalonym uchwałą Nr IV/95/2015 Rady Gminy Drawsko z dnia 9 grudnia 2015 r., uchwałą Nr VI/105/2016 Rady Gminy Drawsko z dnia 13 stycznia 2016r., zarządzeniem Nr 3/2016 Wójta Gminy Drawsko z dnia 14 stycznia 2016 r., zarządzeniem Nr 4/2016 Wójta Gminy Drawsko z dnia 28 stycznia 2016 r., uchwałą Nr VIII/117/2016 Rady Gminy Drawsko z dnia 9 marca 2016 r., zarządzeniem Nr 18/2016 Wójta Gminy Drawsko z dnia 14 marca 2016 r. oraz zarządzeniem Nr 23/2016 Wójta Gminy Drawsko z dnia 31 marca 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmniejsza się budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 107.358,- i ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości: 19.309.140,- zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:

1. dochody bieżące zwiększa się o kwotę 41.642,- i ustala się w wysokości 19.074.178,-

2. dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 149.000,- i ustala się w wysokości 234.962,-

3. Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków o kwotę 692.642,- i ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości: 19.882.474,- zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

1. wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 163.056,- i ustala się w wysokości 18.378.700,-

2. wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 529.586,- i ustala się w wysokości 1.503.774,-

3. Załączniki Nr 2, 4, 6, 7 i 9 do uchwały budżetowej otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami Nr 2, 4, 5, 6 i 7 do niniejszej uchwały.

3) Ustala się deficyt budżetu w wysokości: 573.334,-, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnych środków.

4) Zwiększa się wysokość planowanych przychodów o kwotę: 800.000,- i ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości 1.239.052,- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do wysokości 700.000,-.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Drawsko


Edward Wiewiórka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/124/2016
Rady Gminy Drawsko
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf

1 zał.1 do uchwały Nr XIX-124-2016 z dnia 27.04.2016 - DOCHODY ADMINISTR.RZĄDOWA NA 2016


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/124/2016
Rady Gminy Drawsko
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Zalacznik2.pdf

2 zał.2 do uchwały Nr XIX-124-2016 z dnia 27.04.2016 - WYDATKI ADMINISTR.RZĄDOWA NA 2016


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/124/2016
Rady Gminy Drawsko
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Zalacznik3.pdf

3 zał.3 do uchwały Nr XIX-124-2016 z dnia 27.04.2016 - PRZYCHODY I ROZCHODY NA 2016


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/124/2016
Rady Gminy Drawsko
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Zalacznik4.pdf

4 zał.4 do uchwały Nr XIX-124-2016 z dnia 27.04.2016 - DOCH,WYDATKI ADMINISTR.RZĄDOWA NA 2016


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/124/2016
Rady Gminy Drawsko
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Zalacznik5.pdf

5 zał.5 do uchwały Nr XIX-124-2016 z dnia 27.04.2016 - DOTACJE UDZIELONE NA 2016


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/124/2016
Rady Gminy Drawsko
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Zalacznik6.pdf

6 zał.6 do uchwały Nr XIX-124-2016 z dnia 27.04.2016 - INWESTYCJE NA 2016


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIX/124/2016
Rady Gminy Drawsko
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Zalacznik7.pdf

7 zał.7 do uchwały Nr XIX-124-2016 z dnia 27.04.2016 - DOCH,WYDATKI AA NA 2016

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Leszczyńska

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama