reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/112/2016 Rady Miejskiej Ostrzeszów

z dnia 28 kwietnia 2016r.

w sprawie regulaminu przyznawania dotacji celowej na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446), oraz art. 403 ust. 2-6 w związku z art. 400 a ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.),

Rada Miejska uchwala co następuje

§ 1. Uchwala się regulamin przyznawania dotacji celowej na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków zakupionych i zamontowanych w latach 2015 i 2016 na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ostrzeszów.

§ 3. Traci moc obowiązująca Uchwała Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 30 kwietnia 2015 r. Nr VII/42/2015 w sprawie Regulaminu przyznania dotacji celowej na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Ostrzeszów


mgr Edward Skrzypek


Załącznik do Uchwały Nr XVIII/112/2016
Rady Miejskiej Ostrzeszów
z dnia 28 kwietnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Regulamin przyznawania dotacji celowej na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków


Uzasadnienie

Systemy indywidualnego oczyszczania ścieków stosuje się w celu zapewnienia ochrony wód przed zanieczyszczeniem w miejscach, gdzie budowa systemów kanalizacji zbiorczej nie przyniosłaby korzyści dla środowiska lub powodowałaby nadmierne koszty (mówi o tym art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.).

Sposób oczyszczania ścieków bytowych na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów został określony w przyjętym uchwałą Rady Miejskiej Ostrzeszów nr XVIII/156/2004 z dnia 2 września 2004 r. "Programie kanalizacji gminy Ostrzeszów" wg wariantu nr "III - Lokalizacja zbiorczej oczyszczalni ścieków, pompowni przerzutowych, rurociągów tranzytowych oraz rejonów wyposażonych w przydomowe oczyszczalnie ścieków".

W celu zmotywowania mieszkańców Miasta i Gminy Ostrzeszów do właściwego i zgodnego z planami gminy postępowania ze ściekami bytowymi wprowadzono dofinansowanie do zakupu instalacji tzw. przydomowej oczyszczalni ścieków z budżetu gminy. Udzielenie dotacji na przedsięwzięcia związane z ochroną wód umożliwia bezpośrednio art. 400 a ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z póź. zm.).

Załącznik do niniejszej uchwały stanowi mapa pn. "Zasięg terenu wyłączonego z dofinansowania do przydomowych oczyszczalni ścieków". Na potrzeby udzielania dofinansowania wrysowano na mapie topograficznej istniejące i planowane do wybudowania sieci kanalizacyjne oraz zakreślono umowny zasięg nieruchomości wyłączonych z dofinansowania. Obszar wyłączony z dofinansowania dotyczy terenu, na którym preferowany jest w "Programie kanalizacji gminy Ostrzeszów" system kanalizacji zbiorczej z oczyszczalnią w Rojowie.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Röben

Jeden z czołowych producentów ceramiki budowlanej, w tym dachówek, cegieł i płytek klinkierowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama