reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/180/16 Rady Miejskiej Pniewy

z dnia 19 maja 2016r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/254/05 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie: Regulaminu wynagradzania nauczycieli dotyczącego ustalania, rozliczania i obniżania obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Pniewy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) i art. 42 ust. 7 pkt. 1 - 3, art. 42 a ust. 1 oraz art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191, poz. 1198, z 2015 r. poz. 357, poz. 1268, poz. 1418) Rada Miejska Pniewy uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XXIX/254/05 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 21 lutego 2005 r., w rozdziale III, w § 9, w tabeli, wprowadza się następujące zmiany: w wierszu Lp. 1 w 2 kolumnie "Stanowisko kierownicze" po stanowisku "Dyrektor przedszkola" dodaje się stanowisko "Wicedyrektor przedszkola", w kolumnie "Tygodniowy wymiar zajęć" dla stanowiska "Wicedyrektora przedszkola" dodaje się wartość "12".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Pniewy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pniewy


Krzysztof Matuszak


Uzasadnienie

Od 1 września 2016 roku obowiązywać będzie nowa podstawa programowa i nowe obszary działalności edukacyjnej przedszkola, które nakładają dodatkowe zadania i obowiązki na kierownictwo przedszkola, takie jak:

· dostosowanie przebiegu procesu edukacji do indywidualnych możliwości i potrzeb, w tym organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dzieci,

· zmiany organizacyjne i programowe w edukacji dzieci sześcioletnich,

· nadzór i odpowiedzialność za stosowanie obowiązujących norm i zasad w żywieniu najmłodszych dzieci,

· udział w projektach edukacyjnych zewnętrznych i wewnętrznych,

· nadzór i organizowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Zgodnie z § 12 ust. 1 ramowego statutu przedszkola określonego w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624) "W przedszkolu:

1) liczącym co najmniej 6 oddziałów lub

2) posiadającym oddziały zlokalizowane w różnych miejscach albo

3) w którym co najmniej 2 oddziały pracują dłużej niż 10 godzin dziennie,

może być utworzone stanowisko wicedyrektora przedszkola".

W Przedszkolu "Miś", którym jednoosobowo kieruje dyrektor funkcjonuje 11 oddziałów dla 273 dzieci; utworzenie stanowiska wicedyrektora przedszkola przyczyni się do sprawniejszego zarządzania placówką i zagwarantuje pełną realizację zadań wynikającą z zapisów ustawowych.

Dokonane zapisy w statucie Przedszkola oraz podjęcie niniejszej uchwały umożliwią powierzenie stanowiska zastępcy dyrektora od 1 września 2016 r.

Projekt niniejszej uchwały został zaopiniowany przez związki zawodowe w trybie i na zasadach określonych w art. 19 ustawy o związkach zawodowych.

Niniejsza uchwała wywołuje skutki finansowe dla budżetu Gminy Pniewy w 2016 r. 5 650, - zł, a w 2017 r. 16 900,- zł.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Zierke

Ekspert z zakresu prawa, biznesu i ekonomii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama