reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/91/2016 Rady Gminy Kamieniec

z dnia 31 maja 2016r.

w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placów zabaw usytuowanych w miejscowościach Jaskółki, Kowalewo i Ujazd

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 446), Rada Gminy Kamieniec uchwala co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się regulamin korzystania z placów zabaw usytuowanych w miejscowościach Jaskółki, Kowalewo i Ujazd w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje na działkach gruntu wydzielonych pod plac zabaw w ww. miejscowościach, wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, oznakowanych stosownymi tablicami jako plac zabaw.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamieniec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Roman Bosy


Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/91/2016
Rady Gminy Kamieniec
z dnia 31 maja 2016 r.

Regulamin korzystania z placów zabaw usytuowanych w miejscowościach Jaskółki, Kowalewo i Ujazd

1. Plac zabaw przeznaczony jest do zabawy i wypoczynku dzieci w wieku do lat 12.

2. Urządzenia zabawowe należy wykorzystywać zgodnie z ich przeznaczeniem.

3. Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się na placu zabaw odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie.

4. Należy szanować urządzenia i zieleń znajdującą się na placu zabaw.

5. Na placu zabaw zabrania się:

1) przebywania dzieci do lat 7 bez opieki osób dorosłych,

2) przebywania osób w stanie po użyciu alkoholu oraz w stanie nietrzeźwości, a także pod działaniem innych środków odurzających,

3) przebywania na placu zabaw w godzinach 20.00 do 6.00

4) przebywania zwierząt,

5) palenia oraz rozpalania ognia,

6) organizowania gier zespołowych i jazdy na rowerze,

7) śmiecenia,

8) wchodzenia na dachy wież i górne elementy konstrukcji urządzeń zabawowych (np. huśtawek, drabinek) oraz wykonywania z nich skoków.


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XV/91/2016

Rady Gminy Kamieniec

z dnia 31maja 2016r.

w sprawie uchwalenie regulaminu korzystania z placów zabaw usytuowanych w miejscowościachJaskółki, Kowalewo i Ujazd

Przygotowany "Regulamin korzystania z placu zabaw usytuowanego w miejscowościach Jaskółki, Kowalewo i Ujazd" zawiera zasady i tryb korzystania z przedmiotowych terenów, zlokalizowanych w ww. miejscowościach, należącej do Gminy Kamieniec.

Uchwalenie "Regulaminu..." nałoży, na osoby korzystające z placu zabaw obowiązek stosowania określonych norm i zasad zachowania, a także osiągnięcia określonego standardu kultury społecznej.

Uchwalenie "Regulaminu..." umożliwi również odpowiednim służbom na stosowne reagowanie w sytuacji rażącego naruszenia porządku publicznego.

Umieszczenie tablicy informacyjnej zawierającej tekst "Regulaminu..." na terenie, na którym będzie on obowiązywać, jest konieczne w odniesieniu do ewentualnych roszczeń odszkodowawczych z tytułu nieszczęśliwych wypadków, kierowanych do Urzędu Gminy Kamieniec.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Röben

Jeden z czołowych producentów ceramiki budowlanej, w tym dachówek, cegieł i płytek klinkierowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama