reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/136/2016 Rady Miejskiej w Kłodawie

z dnia 30 maja 2016r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Kłodawa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tj. Dz.U. z 2016 r.Poz. 446 / oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach / tj. Dz. U. z 2016 r poz. 250. / Rada Miejska w Kłodawie uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Kłodawa w brzmieniu załącznika nr 1 do uchwały.

§ 2.

Traci moc Uchwała nr XXXVI/226/2012 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Kłodawa.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłodawy.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2016r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Grzegorz Siwiński


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVI/136/2016
Rady Miejskiej w Kłodawie
z dnia 30 maja 2016 r.

Z dniem 1 lutego 2015 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porzadku w gminach - Dz. U. z 2015 r, poz. 87. Zgodnie z art. 11 nowelizacji dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 4, art. 6l, art. 6n, art. 6r ust. 3 i 4 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc na okres na jaki zostały wydane jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji. Okres ten upływa z dniem 31 lipca 2016 roku. Uchwała nr XXXVI/226/2012 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Kłodawa jest aktem prawa miejscowego wydanym na postawie art. 4 ustawy o urzymaniu czystości i porzadku w gminach. W związku z powyższym zaszła konieczność aby ponownie podjać uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku dla miasta i gminy Kłodawa, celem wypelnienia obowiazków ustawowych a także zachowania zasad regulujących kwestie porzadkowe na terenie gminy Kłodawa po dniu 31 lipca 2016 roku.
Ponadto nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porzadku w gminach zobligowała samorzady do dodatkowego odbioru zmieszanych odpadów komunalnych w tym odpadów komunalnych ulegających biodegradacji na obszarach zabudowy jednorodzinnej w obszarze miast. W związku z powyzszym wprowadzono do Regulaminu zapisy zgodnie z którymi na terenie gminy Kłodawa odbiór tych odpaów z rejonu zabudowy jenorodzinnej w mieście odbywać się będzie z częstoliwością co najmniej raz na dwa tygodnie.
Uchwała nr XXXVI/226/2012 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Kłodawa była weryfikowana przez Wydział Kontoli, Prawny i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu oraz Prokuraturę Rejonową w Kole. Powyższe organy wniosły uwagi co do niektórych zapisów podjętej wówczas uchwały. W celu dostosowania się do wytycznych dokonano w niniejszym projekcie Regulaminu stosownych zmian. Odstąpiono od wprowadzenia definicji pojęć ustawowych oraz norm i przepisów, które są zawarte w aktach rangi ustawowej, zmieniono zapisy dotyczące obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania. Regulamin utrzymania czystosci i porzadku na terenie miasta i gminy w Kłodawie został również zmieniony pod kierunkiem wskazania Regionalnej Instalacji Przetwarzania Opdaów Komunalnych w Koninie jako jedynego miejsca unieszkodliwenia zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozosałosci z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania z terenu gminy Kłodawa. Poprzedni Regulamin wskazywał że Składowisko Odpadów innych niz niebezpieczne i obojętne w miejscowości Zbójno, do czasu jego zamknięcia, może służyć jako miejsce unieszkoliwienia tych odpadów. Obecnie po zamknięcia składowiska w miejscowości Zbójno, takiej mozliwości nie ma. Ponadto w Reulaminie zmieniono zapisy mówiące o dążeniu do osiągnięcia celów w gospodarce odpadmi wynikających z Planów gospodarki odpadami.
Zmiany ustawy o utrzymaniu czystosci i porządku w gminach, stanowisko organów zewnęrznych kontrolujących zapisy przepisów uchwały nr XXXVI/226/2012 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Kłodawa a także zmieniajace się unormowania prawne warunkują konieczność podjęcia nienijszej uchwały.
Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy projekt niniejszej uchwały był poddany zaopiniowaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole - do projektu uchwały nie wniesiono żadnych zastrzeżeń.
Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.


Załącznik do Uchwały Nr XXVI/136/2016
Rady Miejskiej w Kłodawie
z dnia 30 maja 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Regulamin załącznik uchwalony

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Kubiczek Michalak Sokół

Kancelaria Kubiczek Michalak Sokół świadczy wyspecjalizowane usługi w zakresie prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama