reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/138/2016 Rady Miejskiej w Kłodawie

z dnia 30 maja 2016r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj. Dz.U. z 2016 r.Poz. 446 / oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach / tj. Dz. U. z 2016 r poz. 250. / Rada Miejska w Kłodawie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest przez właścicieli nieruchomości z dołu i wnoszona jest w łącznej wysokości za dwa miesiące kalendarzowe, w terminach:

1) za miesiąc styczeń i luty do końca lutego danego roku,

2) za miesiąc marzec i kwiecień do końca kwietnia danego roku,

3) za miesiąc maj i czerwiec do końca czerwca danego roku,

4) za miesiąc lipiec i sierpień do końca sierpnia danego roku,

5) za miesiąc wrzesień i październik do końca października danego roku

6) za miesiąc listopad i grudzień do 27grudnia danego roku

2. Wysokość stawki opłaty, o której mowa w ust. 1 określa odrębna uchwała.

3. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczania jest w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy w Kłodawie

numer konta 63 8545 0008 0000 0286 0137 1613

§ 2.

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie oraz na stronie internetowej gminy.

§ 3.

Traci moc uchwała nr XL/245/2013 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Kłodawy.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2016r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Grzegorz Siwiński


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVI/138/2016
Rady Miejskiej w Kłodawie
z dnia 30 maja 2016 r.

Z dniem 1 lutego 2015 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porzadku w gminach - Dz. U. z 2015 r, poz. 87. Zgodnie z art. 11 nowelizacji dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 4, art. 6l, art. 6n, art. 6r ust. 3 i 4 ustawy zmienianej zachowują moc na okres na jaki zostały wydane jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji. Okres ten upływa z dniem 31 lipca 2016 roku. Uchwała nr XL/245/2013 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest aktem prawa miejscowego wydanym na postawie art. 6l ustawy o urzymaniu czystości i porzadku w gminach. W związku z powyższym zaszła konieczność aby ponownie podjać stosowną uchwałę.
Ponadto nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła obowiązek określenia w uchwale czy opłata jest uiszczana z dołu czy z góry.
Stosowne zapisy zostały wprowadzone do niniejszej uchwały.
Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Monika Sawarska

Ekspert w zakresie prawa gospodarczego (prawa spółek, prawa bankowego, odpowiedzialności odszkodowawczej oraz handlu międzynarodowego).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama