reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/110/2016 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie

z dnia 6 czerwca 2016r.

w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2016 r

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t.Dz.U. z 2016 r., poz. 446), art. 212, 239, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t.Dz. U. z 2013 r., poz.885 ze zm.) Rada Gminy Chrzypsko Wielkie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy w wysokości 13 534 705,70 zł, z tego:

1) wydatki bieżące - 10 959 246,78 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 7 701 651,07 zł, w tym na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4 899 951,17 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2 801 699,90 zł

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 277 714,89 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 914 880,02 zł

d) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 65 000,00 zł

2) wydatki majątkowe - 2 575 458,92 zł, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 495 458,92 zł

b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 80 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności :

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2 912 620,61 zł,

2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 30 333,00 zł.

§ 2. Po wprowadzonych zmianach § 14 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie :

1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.

2. Wyodrębnia się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Po wprowadzonych zmianach § 15 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie : Określa się plan wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chrzypsko Wielkie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/110/2016
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 6 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

zał nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/110/2016
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 6 czerwca 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Zał nr 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/110/2016
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 6 czerwca 2016 r.
Zalacznik3.pdf

zał. nr 3

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Robert Zapotoczny

Prezes PFR Portal PPK sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama