reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 33A Starosty Gnieźnieńskiego

z dnia 6 czerwca 2016r.

w sprawie: ogłoszenia o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Gnieźnieńskim

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 1445 ze zm.), art. 44c ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.
z 2011r. Nr 127 poz. 721 ze zm.) oraz § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U.
z 2003r. Nr 62 poz.560), zarządzam co następuje:

§ 1.

Ustalam treść ogłoszenia o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw osób Niepełnosprawnych przy Staroście Gnieźnieńskim jako załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Ogłoszenie o którym mowa w § 1 podlega zamieszczeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Gnieźnie i na stronie internetowej Starostwa.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Ochrony Zdrowia w Gnieźnie.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Gnieźnieński


Beata Tarczyńska


Załącznik do Zarządzenia Nr 33A
Starosty Gnieźnieńskiego
z dnia 6 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie

w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw

Osób Niepełnosprawnych

Zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia

25 marca 2003 roku w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003r. Nr 62 poz.560), w związku z art. 44c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych(Dz. U. z 2011r. Nr 127 poz. 721 ze zm.)

Starosta Gnieźnieński

Informuje o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób niepełnosprawnych.

Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania po jednym kandydacie są działające na terenie powiatu gnieźnieńskiego:

- organizacje pozarządowe,

- fundacje,

- jednostki samorządu terytorialnego.

Zgłoszenia kandydatów wraz z uzasadnieniem dokonują podmioty wymienione powyżej w formie pisemnej do Starosty Gnieźnieńskiego, ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

W zgłoszeniu należy podać:

- nazwę podmiotu zgłaszającego,

- imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz numer telefonu kandydata,

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na powołanie w skład Rady.

Zgłoszenie podpisują statutowo upoważnieni do składania oświadczeń woli przedstawiciele podmiotu zgłaszającego.

Powołanie przez Starostę Gnieźnieńskiego Powiatowej Rady Społecznej do Spraw Osób Niepełnosprawnych nastąpi w terminie do 30 dni od dnia wskazanego w ogłoszeniu jako ostatni dzień dokonywania zgłoszeń.

Rada jest organem opiniodawczo - doradczym. Do zakresu jej działania należy: inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych, opiniowanie projektów powiatowych działań na rzecz osób niepełnosprawnych, ocena realizacji programów, opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu Gnieźnieńskiego pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radcowska Mariusz Boruch

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama