reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 120/16 Rady Gminy Osiek Mały

z dnia 8 czerwca 2016r.

w sprawie określenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku oraz określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania tej opłaty

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 6 j ust. 3b i 3c, art. 6 l ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) Rada Gminy Osiek Mały uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, uchwala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 96,00 zł

2. Ustala się wyższą stawkę dla nieruchomości, o której mowa w ust. 1, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 192,00 zł

§ 2. Roczna ryczałtowa opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, stanowić będzie iloczyn ilości domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, oraz stawki opłaty określonej w § 1.

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, położonych na obszarze gminy Osiek Mały, zobowiązani są do przekazywania ryczałtowej rocznej opłaty określonej w § 1, w terminie do 31 marca z góry za dany rok.

2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania przelewem na rachunek bankowy Gminy Osiek Mały nr 29 8543 0000 2009 9050 9617 0001 Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie/Filia Osiek Mały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiek Mały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Uzasadnienie

UZASADNIENIE do uchwały nr 120/16 Rady Gminy Osiek Mały z dnia 08 czerwca 2016 r. w sprawie określenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku oraz określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania tej opłaty. W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2016r. poz. 250) wprowadzoną ustawą z dnia 28 listopada 2014r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015r. poz. 87), koniecznym stało się zgodnie z art.6 l oraz w związku z art. 6 j ust. 3b i 3c. podjęcie uchwały w sprawie określenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku oraz określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania tej opłaty. Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została określona zgodnie z wytycznymi zawartymi w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: - została określona za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe; - została ustalona jako iloczyn średniej ilości odpadów powstających na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wyrażonej w liczbie pojemników oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6k ust. 1 pkt 2 - stawka opłaty za pojemnik o określonej pojemności. Średnią roczną ilość odpadów powstających na nieruchomościach, o których mowa powyżej ustalono na podstawie 6 pojemników o pojemności 120l.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Frydrych

Aplikantka radcowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama