reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 121/16 Rady Gminy Osiek Mały

z dnia 8 czerwca 2016r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015r. poz. 1515 ze zm.) oraz art. 6n, art. 6m ust 1a i 1b ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz.250) Rada Gminy Osiek Mały uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku położonych na obszarze Gminy Osiek Mały w brzmieniu określonym załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Deklarację, o której mowa w §1, właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć do Wójta Gminy Osiek Mały, z siedzibą w Urzędzie Gminy Osiek Mały, ul. Główna 1, 62-613 Osiek Mały w terminie:

- 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,

- 14 dni od dnia w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości.

§ 3. Deklarację, o której mowa w § 1 należy złożyć:

1. w formie papierowej osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego,

2. w formie elektronicznej:

a) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu kwalifikowanego,

b) za pomocą profilu zaufanego z platformy e-PUAP.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiek Mały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik do Uchwały Nr 121/16
Rady Gminy Osiek Mały
z dnia 8 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 121

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria finansowo-rachunkowa Monika Zwolańska

Rachunkowość spółek i organizacji pozarządowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama