| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/114/2016 Rady Gminy Piaski

z dnia 21 czerwca 2016r.

w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) Rada Gminy Piaski uchwala, co następuje:

§ 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Piaski, powstającymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w § 2.

§ 2. 1. Stawkę miesięczną opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku gdy mieszkaniec zbiera odpady w sposób selektywny, ustala się w wysokości 9,00 zł od mieszkańca.

2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku gdy odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane, w wysokości 15,00 zł od mieszkańca.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piaski.

§ 4. Traci moc uchwała nr XXVI/151/2012 Rady Gminy Piaski z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Irena Różalska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Rogowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »