| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/117/2016 Rady Gminy Grodziec

z dnia 16 czerwca 2016r.

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Gminy Grodziec

Na podstawie art. 90f, art. 90m ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.) oraz art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) Rada Gminy Grodziec uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Grodziec w treści załącznika do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy Grodziec NRVI/36/2007 z dnia 13 czerwca 2007 roku w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Gminy Grodziec.

Przewodniczący Rady Gminy Grodziec


Mariusz Woźniak


Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały nr XVIII /117/2016 Rady Gminy Grodziec z dnia 16 czerwca 2016 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Gminy Grodziec Podjęcie nowej uchwały jest podyktowane potrzebą zweryfikowania dotychczasowego regulaminu uchwalonego 13 czerwca 2007 roku. Zgodnie z art. 90m ustawy o systemie oświaty, świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawane są przez wójta, burmistrza lub prezydenta, art. 90n cytowanej ustawy uregulowano formę przyznawania świadczeń pomocy materialnej jak również, kto może uruchomić takie postępowanie oraz jakie wymogi winien spełniać wniosek. W związku z powyższym podjęcie uchwały uważa się za zasadne. Przewodniczący Rady Gminy Grodziec Mariusz Woźniak


Załącznik do Uchwały Nr XVIII/117/2016
Rady Gminy Grodziec
z dnia 16 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Grodziec.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sławomir Janiak

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »