| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/119/2016 Rady Gminy Grodziec

z dnia 16 czerwca 2016r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grodziec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie, Rada Gminy Grodziec uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grodziec w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grodziec.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XVII/112/2016 Rady Gminy Grodziec z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grodziec.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy Grodziec


Mariusz Woźniak


Uzasadnienie

Uzasadnienie do Uchwały Nr XVIII/119/2016 Rady Gminy Grodziec z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grodziec. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązuje Radę Gminy do uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie. Po wprowadzeniu zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2015.87) i zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie, Rada Gminy Grodziec postanowiła dostosować regulamin do obowiązującego stanu prawnego i możliwości Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Grodziec Mariusz Woźniak


Załącznik do Uchwały Nr XVIII/119/2016
Rady Gminy Grodziec
z dnia 16 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grodziec

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Rachunkowe BMGM Spółka z o.o.

Usługi księgowe i doradztwo biznesowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »