| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/105/16 Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia 22 czerwca 2016r.

w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 250) Rada Miejska Żerkowa. uchwala, co następuje:

§ 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi na terenie nieruchomości z terenu Gminy Żerków zwaną dalej "opłatą", uiszcza się w okresach dwumiesięcznych, bez wezwania w terminie do końca miesiąca, którego okresu dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty w terminach:

1) do końca lutego każdego roku za luty i styczeń z dołu,

2) do końca kwietnia każdego roku za marzec i kwiecień z dołu,

3) do końca czerwca każdego roku za maj i czerwiec z dołu,

4) do końca sierpnia każdego roku za lipiec i sierpień z dołu,

5) do końca października każdego roku za wrzesień i październik z dołu,

6) do końca grudnia każdego roku za listopad i grudzień z dołu.

§ 2. Opłatę uiszcza się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Żerkowie PKO BP 45 10202212 0000 5402 0027 6931 lub w Kasie Urzędu Miasta i Gminy w Żerkowie.

§ 3. Traci moc uchwała nr XX/129/12 Rady Miejskiej w Żerkowa z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013, poz. 1673).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żerków.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Uzasadnienie

do uchwały XIV/105/16 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W związku ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 250, z późn. zm.), dokonane ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 87) zaistniała konieczność doprecyzowania sposobu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, tzn. wskazania czy opłata ma być uiszczana z dołu czy z góry. Obecny projekt uchwały uwzględnia ten obowiązek. Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 87) z mocą obowiązują od 1 lutego 2015 r. wprowadziły przepisy przejściowe, które określiły trwałość poprzedniej uchwały w sprawie terminów płatności na 18 miesięcy. Wypełniając dyspozycję art. 6l ustawy - rada gminy, w drodze uchwały zobowiązana jest określić termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W celu wywiązania się z nowych obowiązków Rada Miejska Żerkowa zobowiązana jest przyjąć uchwałę w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłatę za gospodarowanie odpadami będzie wnosić się bez wezwania na rachunek bankowy Miasta i Gminy Żerków lub w Kasie Urzędu Miasta i Gminy w Żerkowie raz na dwa miesiące wnosząc opłatę z dołu.

Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały uważa się za zasadne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Roland Szymczykiewicz

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »