| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/191/2016 Rady Gminy Wągrowiec

z dnia 15 czerwca 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe

Na podstawie art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), Rada Gminy Wągrowiec uchwala co następuje:

§ 1. W Regulaminie, o którym mowa w § 2 Uchwały Nr IX/79/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. Rady Gminy Wągrowiec w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe (Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2015 r., poz. 4516), stanowiącym załącznik do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1, w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: " 1) w konkurencjach indywidualnych:

a) zajęli miejsce I-VI w ogólnopolskich zawodach sportowych (Mistrzostwa Polski) organizowanych przez odpowiednie związki sportowe podczas ostatniego roku szkolnego albo wygrali eliminacje wojewódzkie w tych zawodach, a uczniowie posiadają dodatkowo co najmniej dobrą ocenę z zachowania i średnią ocen 3,0 i więcej na koniec roku szkolnego w roku, w którym składany jest wniosek, lub

b) podczas ostatniego roku szkolnego zostali powołani do ogólnopolskiej kadry młodzieżowej w mistrzowskich zawodach międzynarodowych w swojej dyscyplinie sportu, a uczniowie posiadają co najmniej dobrą ocenę z zachowania i średnią ocen 3,0 i więcej na koniec roku szkolnego w roku, w którym składany jest wniosek, lub

c) uzyskali klasę mistrzowską międzynarodową, klasę mistrzowską lub klasę pierwszą w olimpijskich dyscyplinach sportowych zgodnie z zasadami określonymi w regulaminach odpowiednich związków sportowych w ciągu ostatniego roku szkolnego, a uczniowie posiadają dodatkowo co najmniej dobrą ocenę z zachowania i średnią ocen 3,0 i więcej na koniec roku szkolnego w roku, w którym składany jest wniosek.

d) biorą udział w szkoleniu kadry wojewódzkiej lub szkoleniu centralnym kadry narodowej młodzików, kadetów, juniorów i seniorów (o ile takie są prowadzone).

2) w § 1, w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

w konkurencjach zespołowych:

a) zajęli miejsce I-VI w ogólnopolskich zawodach sportowych (Mistrzostwa Polski) organizowanych przez odpowiednie związki sportowe podczas ostatniego roku szkolnego albo wygrali eliminacje wojewódzkie w tych zawodach, a uczniowie posiadają dodatkowo co najmniej dobrą ocenę z zachowania i średnią ocen 3,0 i więcej na koniec roku szkolnego w roku, w którym składany jest wniosek lub

b) uzyskali klasę mistrzowską międzynarodową, klasę mistrzowską lub klasę pierwszą w olimpijskich dyscyplinach sportowych zgodnie z zasadami określonymi w regulaminach odpowiednich związków sportowych w ciągu ostatniego roku szkolnego, a uczniowie posiadają dodatkowo co najmniej dobrą ocenę z zachowania i średnią ocen 3,0 i więcej na koniec roku szkolnego w roku, w którym składany jest wniosek.";

3) w § 2, w ust. 3 otrzymuje brzmienie:" Wnioski o stypendium składać można od dnia 1 lipca do dnia 15 grudnia roku budżetowego."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wągrowiec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Łukaszczyk


Uzasadnienie

Na podstawie uchwały Nr IX/79/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. Rady Gminy Wągrowiec w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe składano wnioski o stypendium sportowe. W trakcie analizy wniosków zauważono, że osiągnięcia sportowe wskazywane przez wnioskodawcę dotyczyły różnych minionych okresów.

W celu doprecyzowania i ujednolicenia okresu, w jakim muszą wystąpić warunki przyznania stypendium sportowego zaistniała konieczność wprowadzenia zmiany.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest celowe i zasadne.

Wójt


Przemysław Majchrzak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Pasieczna

Biegły rewident

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »