reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/146/2016 Rady Miejskiej Gminy Skoki

z dnia 23 czerwca 2016r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 446), oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), Rada Miejska Gminy Skoki uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XVI/96/2015 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok, zmienionej Zarządzeniem nr 14/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 29 stycznia 2016 roku, Uchwałą nr XVII/100/2016 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 25 lutego 2016 roku, Zarządzeniem nr 27/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 29 lutego 2016 roku, Uchwałą nr XVIII/124/2016 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 24 marca 2016 roku, Zarządzeniem nr 50/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 31 marca 2016 roku, Zarządzeniem nr 62/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 18 kwietnia 2016 roku, Zarządzeniem nr 71/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 27 kwietnia 2016 roku, Zarządzeniem nr 75/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 29 kwietnia 2016 roku, Uchwałą nr XIX/133/2016 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 19 maja 2016 roku, Zarządzeniem nr 83/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 23 maja 2016 roku oraz Zarządzeniem Nr 86/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 31 maja 2016 roku, wprowadzić następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę 485.321 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Dochody budżetu Miasta i Gminy Skoki po zmianach wynoszą 38.446.490,83 zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 36.885.990,83 zł

- w tym: dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości - 9.600,00 zł.

2) dochody majątkowe w kwocie 1.560.500,00 zł:

- w tym: dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości - 18.000,00 zł.

3) Łączne dochody z tytułu dotacji i środków zewnętrznych na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp stanowią kwotę 27.600,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę 461.249,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. Wydatki budżetu Miasta i Gminy Skoki po zmianach wynoszą 41.623.348,83 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 34.477.847,83 zł;

- w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 9.600 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości - 7.145.501,00 zł,

- w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 298.000 zł,

3) Łączne wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst stanowią kwotę - 307.600 zł.

3. Plan przychodów i rozchodów otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Plan dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym:

1) dotacje bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych - 925.251,00 zł;

2) dotacje bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 4.041.833,00 zł;

3) dotacje majątkowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 80.000,00 zł;

4) dotacje majątkowe dla jednostek sektora finansów publicznych - 345.170,00 zł;

5. Plan wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2016 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5.

6. Ustala się aktualną kwotę wydatków, przypadających do spłaty w 2016 roku z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 163.808,00 zł.

7. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.939.125,88zł, w tym w szczególności na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu 2.000.000 zł.

8. Deficyt budżetu w kwocie 3.176.858,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków i kredytów.

9. W § 12, pkt. 2 Uchwały nr XVI/96/2015 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok, kwotę "24.000 zł" zastępuje się kwotą "25.000 zł".

10. Plan wydatków jednostek pomocniczych na rok 2016 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Zbigniew Kujawa


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/146/2016
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 23 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/146/2016
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 23 czerwca 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/146/2016
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 23 czerwca 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/146/2016
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 23 czerwca 2016 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/146/2016
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 23 czerwca 2016 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XX/146/2016
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 23 czerwca 2016 r.
Zalacznik6.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Robert Gałęski

Radca prawny i Partner w kancelarii LEXBRIDGE Groński Adwokaci i Radcowie Prawni sp. k. we Wrocławiu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama